Trwają konsultacje planu transportowego dla województwa podlaskiego

Do 15 listopada można składać uwagi dotyczące projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030 r.). Wczoraj (26.10) odbyło się w Białymstoku spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego dokumentu. Wzięli w nim udział m.in. autorzy projektu, samorządowcy i mieszkańcy regionu.

Trwają konsultacje planu transportowego dla województwa podlaskiego [fot. wrotapodlasia.pl]

Trwają konsultacje planu transportowego dla województwa podlaskiego [fot. wrotapodlasia.pl]

- Bez tego nie będzie rozwoju województwa. Musimy mieć dobre drogi, dobrą kolej. To podstawa sukcesu – mówił. —Jako zarząd mamy priorytety, a jednym z najważniejszych jest właśnie dostępność transportowa i to nie tylko ta niezbędna dla potrzeb gospodarczych, ale również ta ważna ze względów społecznych - Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Przygotowanie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 jest warunkiem do tego, aby finansować inwestycje transportowe z pieniędzy unijnych - głównie z programu regionalnego, ale także z Programu dla Polski Wschodniej. Jednak, jak wyjaśniał prof. Tomasz Komornicki (jeden z autorów projektu), plan transportowy powstaje nie tylko dlatego, aby móc pozyskiwać fundusze na jego realizację.

- To jest też szansa na to, żeby stworzyć dokument, który jest nieco szerszy, nieco bardziej kompleksowy, i który rzeczywiście pozwala na rozwój infrastruktury transportowej na terenie całego regionu. Ma też unikalną możliwość integrującą, ponieważ z jednej strony mamy inwestycje centralne: duże inwestycje kolejowe i drogowe. Z drugiej strony mamy bardzo dużo inwestycji lokalnych dokonywanych z różnych środków. A z poziomu wojewódzkiego możemy spojrzeć na ten plan kompleksowo - mówił prof. Komornicki.

Podkreślił, że plan daje możliwość zaprojektowania takiej sieci dróg na poziomie wojewódzkim, która będzie połączeniem ze szlakami krajowymi czy międzynarodowymi.

Zgłaszane przez uczestników uwagi dotyczyły m.in. ścieżek rowerowych, modernizacji dróg, włączenia do projektu lokalnych szlaków komunikacyjnych. Konsultowany dokument, a także formularze do składania uwag znajdują się na stronie: www.strategia.wrotapodlasia.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również