Trwa rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku

Blisko 3,4 tys. miejsc na 32 kierunkach studiów przygotował w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet w Białymstoku.

/foto. UwB/

/foto. UwB/

Na studia stacjonarne UwB planuje przyjąć w sumie 2830 osób - 1940 na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także 890 na studia II stopnia. O tym, kto zostanie przyjęty, zdecyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie potrwa do 7 lipca 2019 r. W przypadku studiów II stopnia - do 21 lub 28 lipca (w zależności od kierunku). Równolegle do rekrutacji na studia stacjonarne potrwa nabór na studia niestacjonarne. Będzie prowadzony do 12 września. Na studiach niestacjonarnych przewidzianych jest łącznie 560 miejsc.

Spore zmiany pojawiły się w tegorocznej ofercie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, w zakresie studiów stacjonarnych. Do tej pory realizowany był tam kierunek pedagogika (z kilkoma specjalnościami) na poziomie I i II stopnia. Teraz kandydaci mają do wyboru pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na 2 kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pedagogika specjalna. Rekrutacja na trzyletnie studia licencjackie na kierunku pedagogika także będzie prowadzona, ale tu studenci będą po pierwszym semestrze mieli do wyboru jeden z następujących 4 modułów: animacja kultury z arteterapią, edukacja medialna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna. Zmiany mają związek z nowymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli.

Także oferta Wydziału Prawa UwB wygląda w tym roku nieco inaczej. Zamiast kierunku bezpieczeństwo narodowe, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych kandydaci mogą się rejestrować na kierunek bezpieczeństwo i prawo. Program kształcenia jest zbliżony, jednak nieco większy nacisk został w nim położony na przedmioty związane z dyscypliną prawo. 

W sumie w ofercie największej białostockiej uczelni w roku 2019/2020 są 32 kierunki studiów. Dzięki specjalnej wyszukiwarce przygotowanej przez Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji, kandydaci w łatwy sposób mogą sprawdzić, jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę przy rekrutacji na poszczególne kierunki. Z drugiej strony - można w wyszukiwarce wybrać interesujący nas przedmiot maturalny, a system wskaże, na jakich kierunkach ocena z niego może liczyć się przy rekrutacji. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem www.uwb.edu.pl/kandydat.

Niezbędnych informacji udziela także Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji: tel.: 85 745 70 80, 85 745 70 53, e-mail:rekrutacja@uwb.edu.pl.

Zobacz również