Trwa rekrutacja na studia medyczne

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich sukcesywnie, co klika dni pojawiają się nowe listy rankingowe i  przyjmowani są kolejni studenci (spośród osób, które zarejestrowały się). Taka sytuacja potrwa do końca września.

/foto. umb.edu.pl/

/foto. umb.edu.pl/

Obecnie, do 28 sierpnia, można zarejestrować się jeszcze na kierunek Zdrowie Publiczne.

Do tej pory chęć studiowania na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zadeklarowało ponad 8,4 tys. osób. Najwięcej kandydatów pochodzi z naszego regionu oraz sąsiednich województw: mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najbardziej obleganym kierunkiem jest Lekarsko-Dentystyczny, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 22 chętnych, zaś najwięcej maturzystów zarejestrowało się na kierunek Lekarski, Farmację i Fizjoterapię.

Ogółem na nowych studentów czeka na uczelni prawie 1,1 tys. miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Warto podkreślić, że Uczelnia zwiększyła limity przyjęć na Pielęgniarstwie i Położnictwie , a na pozostałych kierunkach limity są podobne do ubiegłorocznych.

 

Rekrutacja na studia w języku angielskim trwa do 25 sierpnia r. Planowane jet przyjęcie ponad 120 osób. Obecnie najwięcej kandydatów pochodzi ze Skandynawii, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

W czwartek (10.08) rusza następny etap rekrutacji - rejestracja na studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia niestacjonarne na kierunkach: Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym, Farmacji, Analityce Medycznej, Kosmetologii i Fizjoterapii. Na kierunku lekarskim limit przyjęć został zwiększony do 80 miejsc.

Na studia drugiego stopnia, zapisywać można się na takie kierunki jak: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne. W tym wypadku rejestracja potrwa do końca sierpnia. Kwalifikacja osób na Wydziale Nauk o Zdrowiu nastąpi na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, a na kierunku Kosmetologia na kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna.

Ostatecznie listy przyjętych na wszystkich kierunkach znane będą na koniec września.

Trwa również rejestracja na studia podyplomowe na naszej Uczelni. Na UMB można poszerzyć swoje kwalifikacje na kierunkach:

- Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

- Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

- Dietetyka kliniczna

- Psychodietetyka

- Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych

- Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna

- Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej.

Zobacz również