Trwa rekrutacja na studia

Tegoroczni maturzyści, którzy chcą studiować na Politechnice Białostockiej, mogą wybierać spośród kilkunastu kierunków. Nowością jest inżynieria meblarstwa.

/foto. Paweł Tadejko; Politechnika Białostocka/

/foto. Paweł Tadejko; Politechnika Białostocka/

Inżynieria meblarstwa to kierunek, na którym studenci uczyć się będą m.in. wzornictwa, projektowania mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego oraz planowania produkcji. Kształcenie będzie prowadzone we współpracy z producentami mebli, a studia obejmować będą praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej. Nauka na nowym kierunku, na razie w trybie studiów niestacjonarnych, rozpocznie się już we wrześniu.

Rejestracja na studia niestacjonarne na Politechnice Białostockiej prowadzona będzie do 7 września. Uczelnia przygotowała 990 miejsc na 15 kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz 510 miejsc na 7 kierunkach studiów drugiego stopnia.

Wśród kierunków pierwszego stopnia są: budownictwo, ekoinżynieria, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria meblarstwa, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz leśnictwo.

Kandydaci zainteresowani studiami niestacjonarnymi drugiego stopnia mogą zapisać się na: budownictwo, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, elektrotechnikę i telekomunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, zarządzanie.

Chętni do podjęcia studiów niestacjonarnych powinni zapisywać się w systemieInternetowej Rejestracji Kandydatów. Do 7 września kandydaci mają czas na to, żeby wybrać kierunek studiów i wnieść opłatę rejestracyjną. Tydzień później zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych na studia. Następnie do 18 września będzie czas na dostarczenie dokumentów do odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, aby potwierdzić chęć studiowania na Politechnice Białostockiej.

Warto dodać, że harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne jest tak przygotowany, by 13 września, po otrzymaniu wyników poprawkowych matur, kandydaci mogli wpisać uzyskane wyniki do systemu elektronicznej rejestracji. 

Listy przyjętych na I rok studiów udostępnione zostaną 21 września.

Zobacz również