Tony nakrętek na wsparcie potrzebujących

Blisko 18 ton nakrętek zebrali w minionym roku uczniowie białostockich szkół. To efekt pierwszej edycji programu edukacyjnego "Z sercem do nakrętek" realizowanego przez Miasto Białystok. W tym roku program jest kontynuowany.

[fot. Marcin Jakowiak, UM Białystok]

[fot. Marcin Jakowiak, UM Białystok]

Realizacja pierwszej edycji projektu "Z sercem do nakrętek" rozpoczęła się 1 lutego ubiegłego roku i trwała do końca grudnia. Celem tego programu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Akcja propaguje też zachowania prospołeczne i uwrażliwia na drugiego człowieka, ponieważ dzięki zebranym nakrętkom można osobom potrzebującym sfinansować leczenie lub artykuły medyczne.

Uczestniczące w programie 34 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w 2022 roku zebrały łącznie 17 794,51 kg plastikowych nakrętek. Ta ogromna liczba pozwoliła zapełnić 204 razy pojemniki w kształcie serca. Na początku ubiegłego roku Miasto kupiło 30 takich pojemników i przekazało je szkołom, które zgłosiły chęć udziału w zbiórce nakrętek. Te działania poprzedził program pilotażowy zrealizowany w 2021 roku, w którym wykorzystane były cztery pojemniki rozlokowane w białostockich placówkach oświatowych: I LO (ul. Brukowa 2), III LO (ul. Pałacowa 2/1), SP nr 12 (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A) i SP nr 50 (ul. Pułaskiego 96). Okazało się, że zainteresowanie tym projektem wśród młodzieży było bardzo duże. Zebrano wówczas ponad 4 tony nakrętek.

Dzięki przeprowadzonej akcji organizacje pozarządowe, którym szkoły przekazywały zebrane nakrętki, udzieliły pomocy potrzebującym - głównie dzieciom z różnymi schorzeniami - w łącznej kwocie prawie 13,5 tys. zł. W tym roku białostoccy uczniowie nadal zbierają nakrętki do pojemników kształcie serc.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również