Terytorialsi przybyli z prądem

Przez prawie 10 godzin około 75% gospodarstw domowych w Janowie w powiecie sokólskim (w tym szkoła), były zasilane przez kontenerową elektrownię polową dostarczoną przez 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej. Była to część ogólnopolskiej operacji „Przyjazna Energia-22” prowadzonej przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenie Zielona Energia [fot. 1PBOT]

Ćwiczenie Zielona Energia [fot. 1PBOT]

Lokalizacja ćwiczenia została wybrana na podstawie analiz i uzgodnień pomiędzy 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej (1PBOT) a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz spółką PGE Dystrybucja. 

– Władze gminy Janów uprzedzono o ćwiczeniu i możliwych zanikach napięcia podczas podłączania i odłączania kontenerowej elektrowni polowej (KEP) – mówi kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1PBOT .

Jak informuje kpt. Wilczewski, ćwiczenie przeprowadzono w środę 23 listopada. W tym dniu przez prawie 10 godzin prąd do 75% gospodarstw domowych oraz budynku szkoły w Janowie dostarczano z modułu KEP o mocy 250 kW. – W tym czasie pracownicy spółki PGE Dystrybucja mogli przeprowadzić prace modernizacyjne sieci elektrycznej – dodaje kpt. Wilczewski.

Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT  z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych. 

– Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia „Przyjazna Energia-22” mają sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii – mówi oficer prasowy 1PBOT. 

PGE Dystrybucja oraz 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej łączy porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze strony WOT w usuwaniu masowych awarii, które przekraczają możliwości spółki.

Zgodnie z zapisami Ustawy o obronie Ojczyzny WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

Galeria

Zobacz również