Teoria to nie wszystko. UwB współpracuje z lokalnymi firmami

Hurtownie danych i Business Intelligence, zielone technologie w oczyszczaniu wód, genetyka bakterii, kampanie wizerunkowe w Internecie, mediacje rówieśnicze w procesie wychowawczym, metody badań rynkowych - to tylko niektóre przykłady praktycznych zajęć dla studentów, które są realizowane we współpracy z białostockimi pracodawcami. Kilkuset studentów Uniwersytetu w Białymstoku w niewielkich grupach, w laboratoriach i z wykorzystaniem infrastruktury pracodawcy, nauczy się, jak w praktyce realizować projekty od A do Z.

Zajęcia warsztatowe /fot.UwB/

Zajęcia warsztatowe /fot.UwB/

Prace projektowe we współpracy z pracodawcami to jedno z zadań trzech projektów pod wspólną nazwą "Kuźnie Kompetencji" realizowanych przez Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB.

Studenci 7 wydziałów UwB: biologiczno - chemicznego, matematyki i informatyki, prawa, ekonomii i zarządzania, historyczno - socjologicznego, filologicznego, pedagogiki i psychologii, którzy uczestniczą w projektach, mają zapewnione praktyczne zajęcia w kilkuosobowych grupach, pod czujnym okiem doświadczonych praktyków z firm czy urzędów.

-Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami studenci jeszcze w trakcie trwania studiów zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności, dokładnie takie, jakich oczekują pracodawcy - mówi dr Karina Sachpazidu - Wójcicka, dyrektor WOTT.

Prace projektowe w "Kuźniach Kompetencji" to połączenie teorii z praktyką. Pierwszy etap to zajęcia z naukowcem UwB, a w dalszym studenci spotykają się z praktykiem z firmy.

-Dziś sama teoria to zdecydowanie za mało. Pracodawcy chcą, by absolwenci mieli pojęcie o metodach prac projektowych, by wiedzieli jak krok po kroku realizować różne projekty. Nauczymy się też, jak współpracować w grupie. Typowe wykłady i ćwiczenia nie zawsze dają takie możliwości - mówi Filip Madejek, student Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB.

WIELE FIRM, WIELE MOŻLIWOŚCI

W poszczególnych firmach i instytucjach studenci będą realizować różne rodzaje zadań projektowych. Żacy trafią m.in. do Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku.

- Studenci realizujący projekt Hurtownie danych i Business Intelligence nabędą wiedzę informatyczno - ekonomiczną w zakresie przekształcania baz danych w celu pozyskiwania informacji o stanie organizacji, relacjach kapitałowych, m.in. trendach rynkowych, źródłach zbędnych kosztów, śledzenia zachowań konsumenckich do lepszej obsługi, wyprzedzania konkurencji z bardziej trafną ofertą - wymienia Adam Jurczenia z ZETO.

W ramach projektów "Kuźnie Kompetencji" uniwersytet nawiązał dotychczas współpracę z 36 pracodawcami. Wśród nich są Telewizja Polska, Polskie Radio Białystok, Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, Wodociągi Białostockie, policja, Główny Urząd Statystyczny, kancelarie księgowo-podatkowe, szkoły, biuro detektywistyczne, fundacje, kancelarie adwokackie, firmy informatyczne, Stadion Miejski, przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż.

-Instytucje, firmy bardzo chętnie angażują się w taką współpracę, wskazują doświadczonych pracowników, którzy przekażą studentom praktyczne informacje z pierwszej ręki. Jestem przekonana, że w kolejnych latach ta współpraca będzie jeszcze szerzej zakrojona, bo podejście białostockich pracodawców świetnie rokuje na przyszłość - mówi dr Karina Sachpazidu -Wójcicka.

Na projekty, pod wspólnym tytułem "Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku", uczelnia dostała ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ich realizacja potrwa 3 lata. Ze szkoleń, warsztatów i prac projektowych pod okiem pracodawców skorzysta w sumie ponad 1000 żaków Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz również