Tak ma wyglądać Wasilkowskie Centrum Kultury

W ramach obchodów 456. urodzin miasta Wasilkowa, zaprezentowano koncepcję Wasilkowskiego Centrum Kultury. Ma to być wielkie i nowoczesne centrum działań kulturalnych w gminie.

[fot. wasilkow.pl]

[fot. wasilkow.pl]

Obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury znajduje się w wynajmowanym budynku przy ul. Żurawiej 13 w Wasilkowie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem mieszkańców na organizowanie m.in. warsztatów i wydarzeń kulturalnych przestrzeń ta staje się niewystarczająca. By w pełni wykorzystać kulturalny potencjał gminy, powstała koncepcja stworzenia zupełnie nowego obiektu, który zostałby zlokalizowany na terenie obecnie niezagospodarowanym - pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Łąkową.

Główną ideą przyświecającą podczas procesu projektowania było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, np. w głównej sali widowiskowej przewidziano przesuwne siedziska na piętrowej platformie z możliwością złożenia ich pod ścianę, dzięki czemu powstaje płaska płyta podłogowa np. na czas trwania koncertu. Koncepcja architektoniczna została opracowana przez pracownię Jana Kabaca „Arkon” z Białegostoku.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej umożliwi wnioskowanie o pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realizację tego projektu.

Zobacz również