Sztuczna inteligencja pomoże prawnikom

Mgr Kamil Stępniak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa UwB, opracował założenia teoretyczne pierwszego na świecie systemu sztucznej inteligencji aktywnie wspierającego pracę prawników.

fot. pixabay

fot. pixabay

"System of Artificial Legal Intelligence (SalIN)" ma być oprogramowaniem, które będzie w stanie zastąpić prawnika w znacznej części jego intelektualnej pracy. Dla przykładu, system samodzielnie odtworzy stan prawny, przeanalizuje sytuację klienta kancelarii oraz zaproponuje rozwiązanie danego problemu prawnego. To wszystko nastąpi bez udziału człowieka. Na końcowym etapie prawnik zadecyduje, które rozwiązanie zaproponowane przez sztuczną inteligencję wybrać. Co więcej, oprogramowanie będzie przystosowane do automatycznego przetwarzania różnych typów dokumentów - przede wszystkim aktów normatywnych oraz orzecznictwa, ale też np. decyzji urzędowych czy nawet dorobku doktryny prawniczej.

-Na rynku funkcjonują już rozmaite wyszukiwarki i prawnicze bazy danych. Problem w tym, że takie systemy pozwalają wprawdzie odnaleźć dokumenty dotyczące jakiejś kategorii spraw czy określonej problematyki, ale nie dokonują ich zaawansowanej analizy. Mój cel to nauczyć komputer rozumieć treści prawnicze, oceniać ich przydatność. W efekcie SalIN pomagałby swoim użytkownikom trafnie interpretować prawo i podejmować właściwe działania czy decyzje - mówi mgr Kamil Stępniak. - Wiem jak można to zrobić.

Tworząc założenia systemu mgr Kamil Stępniak uwzględniał możliwości dostępnych na rynku narzędzi informatycznych. Kolejnym etapem prac będzie stworzenie konkretnych, autorskich rozwiązań - algorytmów i programów. Doktorant ma nadzieję, że uda mu się pozyskać na to środki.

- Jest już gotowy wniosek o grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jeśli uda mi się zdobyć dofinansowanie, powstanie interdyscyplinarny zespół złożony z informatyków i prawników. Ci pierwsi zajmą się techniczną stroną systemu, ci drudzy - będą uczyć system prawniczego "rozumowania". Docelowo SalIN byłby udostępniony w internecie online, co umożliwiłoby jego bieżącą aktualizację - wyjaśnia mgr Kamil Stępniak. - Szacuję, że prace nad stworzeniem gotowego systemu potrwałyby ok. 3 lat.

Innowacyjność projektu docenili już organizatorzy VIII Kongresu E(x)plory - jednego z najważniejszych wydarzeń dedykowanych wynalazcom oraz innowatorom w Polsce. Mgr Kamil Stępniak został tam zaproszony w charakterze prelegenta.

Mgr Kamil Stępniak /archiwum prywatne/

Mgr Kamil Stępniak /archiwum prywatne/

Mgr Kamil Stępniak jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pisze pracę doktorską na temat partycypacji społecznej w Szwajcarii pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Kryszenia, prof. UwB. Pytany, co zainspirowało go do stworzenia założeń systemu SalIN, odpowiada: Interesuje mnie mechanizm powstawania prawa i to wszystko, co na prawo wpływa. Także w kontekście jego późniejszego funkcjonowania.  

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Zobacz również