Szpitale mają ograniczyć lub zawiesić planowe przyjęcia pacjentów. Tego chce NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie wydał komunikat. Wynika z niego, że trudniej będzie się dostać na leczenie do szpitala. W ten sposób szpitale mają się szykować na przyjęcie pacjentów z COVID-19.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

W komunikacje NFZ czytamy:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zalecenia14-10-2020

Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

przeprowadzenia diagnostyki,

zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:

- endoprotezoplastyki dużych stawów

- dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa

- zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej

- pomostowania naczyń wieńcowych

- zabiegi wewnątrzczaszkowe

- dużych zabiegów torakochirurgicznych

- nefrektomii

- histerektomii.

Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Jednocześnie przypominamy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia oraz potencjalne skutki.

Zobacz również