Szkoły wyższe po resortowej ocenie. Komentarze białostockich uczelni

Lekarski, prawa i mechaniczny. To najlepsze wydziały białostockich uczelni państwowych. Najsłabiej wypada wydział architektury politechniki. Jak co cztery lata Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ocenę polskich uczelni wyższych.

fot. pixabay

fot. pixabay

Poprzednia parametryzacja, bo tak nazywa się przeprowadzona analiza, powstała w roku 2013. Co cztery lata Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, szczegółowo ocenia działalność naukową i badawczo-rozwojową blisko tysiąca uczelni. Kryteria brane pod uwagę to: działalność naukowo-badawcza, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowo-artystycznej oraz pozostałe efekty tej pracy. Białostockie uczelnie odnotowały zarówno spadki jak i wzrosty ocen.

UNIWERSYTET MEDYCZNY Z NAJLEPSZYMI OCENAMI

Oceny jakie otrzymują badane jednostki to A+ (w szczególnych przypadkach), A, B i C, gdzie A+ to kategoria najlepsza, a C - najgorsza. Tej pierwszej, nie otrzymał żaden z białostockich wydziałów uczelnianych. Ale A, jest już zdecydowanie częstsze.

Na oceny na pewno narzekać nie może Uniwersytet Medyczny. Spośród trzech wydziałów: farmaceutycznego, lekarskiego i nauk o zdrowiu - dwa pierwsze otrzymały ocenę A, zaś Wydział Nauk o Zdrowiu - ocenę B. Ta ostatnia, nie zadowala władz uczelni.

- Z jednej strony cieszy nas to, że wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymały jedne z wyższych kategorii w swoich dziedzinach, ale z drugiej strony, oczywiście, zawsze aspirujemy do jak najwyższych ocen - mówi prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. - Dlatego, nie ukrywamy, że po oficjalnym otrzymaniu postanowienia, będziemy odwoływali się z użyciem konkretnych merytorycznych argumentów od decyzji w sprawie kategorii B dla Wydziału Nauk o Zdrowiu licząc na przychylne ustosunkowanie się do naszego wniosku - dodaje.

Prof. Moniuszko dodaje, że oceny nie świadczą jedynie o prestiżu, lecz również przekładają się na wysokość dotacji na badania naukowe, jakie w przyszłości otrzyma uczelnia. Stąd też takie umiarkowane zadowolenie z oceny B.

ARCHITEKTURA Z NAJGORSZĄ KATEGORIĄ

Spośród wszystkich ocenianych białostockich wydziałów, tylko jeden otrzymał najniższą ocenę C. To Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. W 2013 miał ocenę B. Politechnika ma jednak również powody do zadowolenia: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w tegorocznej parametryzacji otrzymał kategorię A - wcześniej miał kat. B. Wydział Mechaniczny, utrzymał kat. A, a wydziały Elektryczny i Informatyki utrzymały ocenę B.

- Gratuluję tym wydziałom, które otrzymały oceny na poziomie bardzo dobrym. To wynik pracy wszystkich: naukowców, wykładowców, doktorantów i studentów - mówi prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej. - Wyniki powinny skłonić do jeszcze większego zaangażowania w działalność naukową i badawczo-rozwojową. Warto przy tym podkreślić, że w ciągu ostatnich 4 lat otrzymaliśmy aż 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 2 - doktora habilitowanego. Wyniki bieżącej parametryzacji, a szczególnie ocena C dla Wydziału Architektury, najobiektywniej pokazują, że nasze plany na wewnętrzną konsolidację, są słuszne - dodaje.

ZNACZNY SPADEK UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Na Uniwersytecie w Białymstoku do tej pory 4 wydziały miały ocenę A, a pozostałych pięć - ocenę B. Od 2013 się jednak wiele zmieniło, bo tegoroczna analiza przyznała uniwersytetowi tylko dwie oceny A - dla wydziałów: prawa i filologicznego. Pozostałych siedem: musi się zadowolić oceną B.

- Przede wszystkim - taki wynik oceny parametrycznej bardzo nas martwi. Wprawdzie przy poprzedniej ewaluacji postawiliśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, bo aż 4 nasze wydziały miały wówczas kategorię A, ale władze uczelni miały nadzieję, że ten wynik uda się utrzymać - mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik Uniwersytetu w Białymstoku.

Władze Uniwersytetu również rozważają odwołanie się do ministerstwa nauki, zwłaszcza w sprawie wydziałów, które straciły ocenę A. Mają jednak świadomość, że na słabsze oceny mogła wpłynąć niewystarczająca aktywność i dorobek naukowy części pracowników. Uczelnia już rozpoczęła pracę nad nową kartą oceny okresowej pracowników. 

Z tegorocznej parametryzacji wynika, że przez ostatnie 4 lata znacząco zwiększyła się liczba uczelni wiodących lub bardzo dobrych w Polsce. Po raz kolejny Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceni polskie uczelnie za 4 lata, w 2021 r.

Zobacz również