Szkolne centrum wychowania komunikacyjnego

To pierwsza taka placówka w województwie podlaskim. Służy wszystkim dzieciom z terenu miasta i gminy Łapy i uczy, jak prawidłowo i bezpiecznie zachować się na drodze. W Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach działa Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego.

Szkolne centrum w Łapach /fot. mat. pras. WORD Białystok/

Szkolne centrum w Łapach /fot. mat. pras. WORD Białystok/

Szkolne centra tworzone są ze środków podlaskich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, a ich utrzymanie to zadanie szkół i gmin, gdzie działają. Koszt powstania Centrum w Łapach to kwota 14,5 tysiąca złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu WORD Białystok. Centra mają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt oraz interesujące pomoce dydaktyczne (tematyczne gry planszowe, plansze edukacyjne, znaki drogowe, rzutnik wraz z ekranem, tablicę magnetyczną, jak również sprzęt do rozwijania umiejętności udzielania pierwszej pomocy - w tym fantomy dorosłych i dziecka).

- To pierwsze takie centrum w województwie podlaskim. Będziemy tutaj w praktyce realizowali zadania edukacyjne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci na drodze. Próbujemy uczyć je tego poprzez zabawę. Centrum będzie miejscem, gdzie będzie można zdawać egzaminy na kartę rowerową. Chodzi nam też o miejsce, gdzie mogą odbywać się praktyczne lekcje wychowania komunikacyjnego, szkolenia z zakresu kodeksu drogowego, egzaminy na kartę rowerową i prezentacje z udziałem instruktorów udzielania pierwszej pomocy, policjantów, wykładowców z WORD-u. Wydatek na powstanie takiego centrum nie jest mały, więc WORD jest bardzo zainteresowany, aby to miejsce żyło. Szkoła to umożliwia przez organizację lekcji, ale i zajęć z udziałem dorosłych: rodziców i innych członków lokalnej społeczności - mówił Przemysław Sarosiek, dyrektor białostockiego WORD-u.

Centrum jest też miejscem, gdzie - poza lekcjami wychowania komunikacyjnego - odbywają się szkolenia i egzaminy na kartę rowerową oraz zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego z policjantami i wykładowcami z WORD w Białymstoku, a także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. 

- Przepisy ruchu drogowego muszą być wpajane od małego poprzez zabawę, gry. By bezpieczne zachowanie na drodze stało się normą. Od nowego roku w Łapach, we współpracy z WORD Białystok, powstanie też możliwość zdawania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii AM. Po pierwsze, odciąży to Białystok. A naszym mieszkańcom zapewnimy możliwość zdawania takich egzaminów na miejscu. To bardzo ważne, by dzieci zdawały je, a nie jeździły motorowerami bez uprawnień. Powstanie Centrum to krok w tym kierunku - mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap, jeden z pomysłodawców powstania Centrum.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku jest jednym z najważniejszych partnerów WORD w Białymstoku w realizacji edukacyjnej misji bezpieczeństwa ruchu drogowego. .

- Chcielibyśmy, by to Centrum było wzorcowym w całym powiecie, a także dla innych powiatów w województwie. Bardzo cenna jest też inicjatywa nauczania udzielania pierwszej pomocy, którą dzieci i młodzież tutaj praktycznie będą zdobywać. Ciągle jeszcze za mało jest takich miejsc, gdzie na fantomach uzyskuje się możliwość praktycznego zdobycia takich umiejętności - mówi Roman Czepe, wicestarosta powiatu białostockiego.

Pomysł tworzenia centrum wychowania komunikacyjnego w placówkach szkolno-przedszkolnych w mniejszych miastach województwa jest realizowany dzięki poparciu urzędu marszałkowskiego. 

Zobacz również