"Szkoła Talentów" do likwidacji? Zdecydują radni

Przymiarek do tego było kilka, może tym razem "się uda". W poniedziałek (28.11) radni Białegostoku będą debatować nad likwidacją Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego "Szkoła Talentów". Powód? Duże koszty, które obciążają Miasto.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

"Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego "Szkoła Talentów" wynika z faktu, iż systematycznie spadała liczba słuchaczy kończących naukę w szkole policealnej. (...) Ostatni słuchacze ukończyli naukę w roku szkolnym 2021/2022. W związku z powyższym nie ma konieczności zapewnienia słuchaczom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu" - czytamy w uzasadnieniu projektu, nad którym debatować będzie Rada Miasta.

Autorzy uchwały wskazują, że subwencja oświatowa na prowadzenie szkoły artystycznej jest obecnie znacznie mniejsza niż w momencie, gdy szkoła powstawała. "Brak subwencjonowania ze strony państwa w oczekiwanej wysokości spowodował, iż koszt kształcenia słuchacza w Studium wzrósł znacznie w stosunku do zakładanego poziomu. W ramowym planie nauczania ujęte są obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z każdym słuchaczem. Wzrost liczby słuchaczy w oddziale automatyczne powoduje taki sam wzrost liczby godzin dydaktycznych do zrealizowania, a tym samym wzrost kosztów kształcenia" - napisano.

Placówkę utworzono w 2009 r. Miasto przymierzało się do likwidacji studium jeszcze przed wybuchem pandemii. Od roku szkolnego 2020/2021 wstrzymano nabór nowych uczniów. Jak czytamy w projekcie uchwały Rady Miasta, koszt nauki w "Szkole Talentów" w 2020 r. wynosił 3 953,88 zł miesięcznie, a w 2021 r. - już 6 769,20 zł.

Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli zgodzi się na to Rada Miasta, szkoła zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2023 r. Obrady rozpoczną się w poniedziałek (28.11).

Zobacz również