Szkoła inteligentnych specjalizacji. Zajęcia praktyczne odłożone na później. Teraz teoria online

Nowy kierunek nauczania pod patronatem lokalnej firmy oraz przebudowa bazy dydaktycznej. Takie zmiany Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku. Jest tu realizowany projekt "Szkoła inteligentnych specjalizacji".

Zakończone w ramach projektu prace budowlane w placówce objęły przede wszystkim gruntowną przebudowę pomieszczeń wewnątrz obiektu i docieplenie szkolnego budynku warsztatowo-dydaktycznego, wykonanie nowych chodników i rampy wjazdowej do jednego z pomieszczeń warsztatowych oraz budowę i przebudowę instalacji. W ramach inwestycji

powstały też, dostosowane do potrzeb dydaktycznych pracownie, które w najbliższym czasie zostaną wyposażone w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt, do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Postępowania przetargowe są w trakcie realizacji.

Zajęcia praktyczne i e-learning

Nowy kierunek "Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych" powstał przy wsparciu miasta Białystok, jako odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców, borykających się z brakiem fachowców w tym zawodzie. Patronat nad nowo powstałą klasą objęła spółka KAN - białostocki producent instalacji wodnych i grzewczych. Klasa funkcjonuje od września w Branżowej Szkole I st. nr 9, wchodzącej w skład ZSZ nr 2. Przez pierwszy rok uczniowie nowego kierunku zgłębiają w szkole podstawy teoretyczne zawodu. Ich uzupełnieniem są praktyczne zajęcia w firmie KAN, które ruszyły w lutym br. - na kilka tygodni przed zamknięciem szkół z powodu koronawirusa. Uczniowie byli pod wrażeniem parku maszynowego, innowacyjnych technologii i warunków pracy na hali KAN. Możliwość poznawania zawodu od strony praktycznej okazała się ogromnym atutem edukacji, w systemie dualnym (łączącym zajęcia praktyczne i teoretyczne). Uczniowie poznawali m.in. podstawowe rodzaje materiałów, technologie produkcji wyrobów, typy oraz rodzaje maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich budowę.


- Możliwość uczenia się zawodu na produkcji ostatecznie przekonała mnie do tego kierunku - mówi Bartłomiej Stefanowicz, uczeń klasy patronackiej. - Dotychczas nauczyłem się jak działa maszyna do produkcji rur, jak można ją naprawić, skąd bierze się surowiec do produkcji. Uczymy się używać narzędzi pomiarowych, czytać dane. Lubię atmosferę, która panuje w trakcie zajęć, jeśli mamy pytania - każdy chętnie udziela nam odpowiedzi. Zdecydowanie polecę tą klasę młodszym kolegom.

Zajęcie praktyczne w KAN będą kontynuowane po zakończeniu przerwy, spowodowanej koronawirusem. Tymczasem uczniowie uczą się teorii w ramach zajęć on-line. Zdaniem prowadzącego zajęcia Wiesława Kalinowskiego, kierownika kształcenia praktycznego w

ZSZ nr 2, taki zdalny system nauki, choć niełatwy, zdaje egzamin.


- Realizujemy program zgodnie z planem, choć przygotowanie do zajęć on-line zajmuje o wiele więcej czasu, bo to przecież nie tylko lekcje, ale też zadania, ćwiczenia i pokazy on-line - mówi Wiesław Kalinowski. - W e-learningu wykorzystujemy platformę Moodle i e-dziennik; za ich pośrednictwem wysyłamy uczniom materiały realizowane w ramach bieżącej jednostki modułowej, a pracę indywidualną uczeń wykonuje on-line z nauczycielem prowadzącym. Dotyczy to zarówno zajęć ogólnokształcących, jak i zawodowych.

Gwarancja miejsc pracy i wysokie stypendia

Program nauczania uwzględnia wymagania pracodawcy i jest zgodny z nową podstawą programową dla tego zawodu.

- Priorytetowe w tym programie jest zapotrzebowanie przedsiębiorców, bo to oni będą przyszłymi pracodawcami tych uczniów - dodaje Wiesław Kalinowski. - Dlatego tak ważne są, ujęte w programie w formie kształcenia dualnego, zajęcia w zakładzie pracy. Dzięki takim zajęciom praktycznym, a także przewidzianym w programie - praktykom wakacyjnym, uczniowie bezproblemowo odnajdą się w przyszłości w nowym miejscu pracy.


Uczniowie mogą też liczyć m.in. na bardzo atrakcyjny system stypendialny, zaproponowany i realizowany przez KAN.

Absolwenci klasy, po trzyletnim okresie nauki, mają zapewnione miejsca pracy. A kto chce się dalej kształcić - nie będzie miał z tym problemu. Absolwenci profilu mogą kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

Zobacz również