Szkoła ze znakiem jakości

Karta jakości to potwierdzenie zdolności szkoły do zarządzania międzynarodowymi projektami mobilności. Pierwszą szkołą w Podlaskiem, która uzyskała ten tytuł, jest Zespół Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku.

Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku/ Wschodzący Białystok

Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku/ Wschodzący Białystok

Karta docenia jakość kształcenia i szkolenia zawodowego. Potwierdza przede wszystkim predyspozycje szkoły do zarządzania międzynarodowymi projektami mobilności. Nagradza i wspiera staranność szkoły o wysokie standardy na wszystkich etapach realizacji tych projektów. Od pomysłu, poprzez tworzenie projektu, przygotowanie uczniów i nauczycieli, organizację pracy, aż po ocenę ich jakości po przyjeździe.

Takie wyróżnienie w Polsce ma jedynie dziewięć szkół zawodowych. W Podlaskiem to pierwsza szkoła z taką akredytacją.

Karta pozwoli na uproszczenie formalności dotyczących programu Erasmus+ oraz wsparcie w uzyskaniu środków finansowych na zagraniczne praktyki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Od 2013 roku w wyjazdach na praktyki za granicę uczestniczyło 54 uczniów i 7 nauczycieli białostockiej handlówki. Na wyjazdy szkoleniowe wyjechało ośmioro nauczycieli. W najbliższym czasie na praktyki ma wyjechać 22 uczniów oraz 3 nauczycieli.

Kartę jakości przyznaje Narodowa Agencja Programu Erasmus+. To tu dokonuje się oceny złożonych wniosków. Otrzymanie takiej karty nie jest proste - w tym roku wpłynęło 31 wniosków, wyróżniono jedynie sześć. Na ocenę wpływa doświadczenie organizacji w realizacji projektów międzynarodowych, strategię umiędzynarodowienia oraz zarządzanie jakością. Szkoła Handlowo- Ekonomiczna została oceniona wysoko oceniona, gdyż zajął trzecie miejsce. Zespół Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku kartą jakości może się posługiwać do 2020 roku.

Zobacz również