Sześć milionów zbliży studentów do biznesu

Kolejne, tym razem sześciomilionowe dofinansowanie uzyskał Uniwersytet w Białymstoku. Fundusze pozwolą zrealizować trzy uczelniane projekty, które mają pomóc zarówno studentom, jak i pracodawcom, którzy szukają wykształconych kadr.

Uniwersytet w Białysmtoku

Uniwersytet w Białysmtoku

Pieniądze pochodzą z konkursu Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju. Z 430 złożonych wniosków, Centrum dofinansowało 137 koncepcji. Projekt uniwersytetu nosi tytuł "Kuźnie kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku." Projekt zakłada, że kompetencje studentów będą podnoszone przede wszystkim w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Uczelnia współpracując z przedsiębiorcami zaproponuje studentom kilka form wsparcia.

- Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z NCBR nasi studenci wezmą udział w wysokiej klasy certyfikowanych szkoleniach i warsztatach. Będą też realizować prace projektowe pod okiem pracodawców - mówi prof. dr hab. Mariusz Popławski, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia dla studentów będą dopasowane do kierunku ich studiów oraz potrzeb przedsiębiorców, którzy kiedyś mogą ich zatrudnić. Zaplanowano również zajęcia niezwiązane ze studiami., np. radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, zarządzanie innowacjami, negocjacje.

Kolejną propozycją podnoszącą kwalifikacje studentów będą prace projektowe realizowane w siedmioosobowych grupach. W skład takiego zespołu wchodzi pięcioro studentów UwB, przedstawiciel pracodawcy oraz opiekun wyznaczony przez uczelnię. Zadania będą ściśle związane z kierunkiem studiów oraz potrzebami przedsiębiorców. Takie prace będą prowadzone u pracodawców, z którymi uczelnia już współpracuje oraz z nowo pozyskanymi firmami.

- Rozwijanie kompetencji w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, zwiększy konkurencyjność studentów naszej uczelni na rynku pracy - mówi prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor UwB. - Takie szkolenia były już oczywiście organizowane na UwB, ale miały charakter pojedynczych inicjatyw poszczególnych wydziałów czy organizacji studenckich. Teraz, dzięki pieniądzom unijnym, będą realizowane w sposób systemowy i systematyczny przez trzy lata. 

Zobacz również