Szansa na stypendium artystyczne

Masz mniej niż 35 lat i czujesz się artystą? Do końca listopada możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium prezydenta Białegostoku.

Fot. pixabay

Fot. pixabay

O stypendia - roczne lub półroczne - mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 35 życia i zajmują się twórczością artystyczną (fotografią, literaturą, muzyką, sztuką estradową, wizualną, filmową, tańcem, teatrem), upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami na terenie Białegostoku.

Wniosek powinien zawierać, oprócz danych kandydata, program stypendium i harmonogram pracy, uzasadnienie, informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach, wysokość wnioskowanej kwoty oraz informację o innych otrzymanych stypendiach w ostatnich 3 latach.

Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że przedsięwzięcie powinno być zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl.

Stypendia Prezydenta Białegostoku skierowane do młodych twórców przyznawane są od 2007 roku, otrzymały je już 34 osoby.

Zobacz również