Szansa na nowe przejście graniczne z Białorusią w Lipszczanach

Ponowne uruchomienie po niemal dwóch dekadach przerwy przejścia granicznego z Białorusią w Lipszczanach koło Lipska obsługującego tzw. mały ruch graniczny to nie tylko sposób na aktywizację turystyki transgranicznej związanej z Kanałem Augustowskim, ale również szansa na rozwój gospodarczy tej części regionu.

Reaktywacja przejścia granicznego z Białorusią w Lipszczanach (koło Lipska) obsługującego tzw. mały ruch graniczny to nie tylko sposób na aktywizację turystyki transgranicznej związanej z Kanałem Augustowskim ale również ? a może przede wszystkim ? szansa na rozwój gospodarczy tej części regionu.

Reaktywacja przejścia granicznego z Białorusią w Lipszczanach (koło Lipska) obsługującego tzw. mały ruch graniczny to nie tylko sposób na aktywizację turystyki transgranicznej związanej z Kanałem Augustowskim ale również ? a może przede wszystkim ? szansa na rozwój gospodarczy tej części regionu.

O możliwościach i szansach budowy budowy lokalnego polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Lipszczanach rozmawiali w Lipsku lokalni samorządowcy i delegacja Obwodu Grodzieńskiego. W rozmowach uczestniczyli, oprócz szefa administracji obwodu grodzieńskiego, konsula Białorusi w RP i starosty augustowskiego również przedstawiciele firmy TIS Group.

Ta polska firma od kilku lat wytwarza nowoczesne kotły centralnego ogrzewania w zakładzie działającym na terenie grodzieńskiej specjalnej strefy ekonomicznej, a od ubiegłego roku również w nowym zakładzie właśnie w Lipsku. W opinii Tomasza Mańczuka, prezesa TIS Group, który brał udział w spotkaniu, budowa przejścia granicznego byłaby ogromną szansą dla regionalnego biznesu.

- Skorzystałoby na tym wiele podlaskich firm, a szczególnie z okolic Augustowa, Lipska a nawet Suwałk, które prowadzą wymianę handlową z partnerami działającymi w Grodnie. Stwarzałoby to przy tym realne możliwości zdynamizowania prowadzonych interesów. Przejście pozwoliłoby bowiem przede wszystkim na znaczne ograniczenie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie logistyki - powiedział Tomasz Mańczuk i już zapowiada, że wspólnie z innymi przedsiębiorcami uważnie będzie przyglądał się działaniom lipskich samorządowców. - Przecież pierwsze decyzje w sprawie ponownego uruchomienia przejścia w tym miejscy zapadły już w 2003 roku. Cztery lata później rząd podjął decyzję o zawarciu porozumienia w kwestii budowy drogowego przejścia dla aut osobowych i ciężarowych do 3,5 tony. Jednak od tego czasu nic się nie zmieniło - dodaje prezes TIS Group.

Obecnie jest szansa, że przejście w końcu powstanie dzięki wsparciu ze środków unijnych z jednego z dostępnych programów transgranicznych, o które będą wspólnie zabiegali samorządowcy z powiatu augustowskiego i Grodna.

Po zakończeniu rozmów z polskimi samorządowcami, przedstawiciele delegacji z Grodna odbyli wizytę studyjną w hali produkcyjnej TIS Group w Lipsku. Urzędnicy mogli obserwować proces przygotowywania komponentów i montowania nowoczesnych kotłów C.O.

Przejście graniczne w Lipszczanach ma już swoją historię. W okresie Związku Radzieckiego funkcjonowało w tym miejscu lokalne polsko-radzieckie drogowe przejście graniczne wykorzystywane przez oficjalne delegacje, sportowców czy artystów z przygranicznych województw. Od początku 1986 roku zaczął tam funkcjonować Punkt Uproszczonego Przekraczania Granicy obsługiwany przez żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. W latach 90-tych w Lipszczanach możliwe było przekraczanie granicy w ramach uproszczonego ruchu granicznego. 

TIS Group to polski producent kotłów C.O. Grupę TIS tworzą spółki zależne działające w Rosji, na Białorusi i krajach Bałtyckich. Firma posiada dwie fabryki - jedną na Białorusi i drugą w Lipsku koło Augustowa.

Zobacz również