Szafki dla uczniów białostockich szkół

Szkoły podstawowe w Białymstoku wyposażone są już w prawie 8 tys. szafek. Miasto dbając o komfort nauki i zdrowie młodych białostoczan planuje zakup i montaż ponad 11 tys. kolejnych. Tak, aby w najbliższych latach każdy uczeń miał możliwość przechowywania podręczników i przyborów szkolnych w placówce.

[fot. Adam Ludwiczak]

[fot. Adam Ludwiczak]

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, opierającymi się na wynikach badań WHO, waga tornistra nie powinna przekraczać od 10 do 15% masy ciała ucznia. Niestety często waga wypełnionych podręcznikami plecaków dzieci jest zbyt wysoka i przekracza te normy. Ma to negatywne skutki zdrowotne.

Półki oraz szafki w szkołach pozwalają uczniom odciążyć kręgosłupy i zostawić rzeczy, których nie muszą mieć w danym momencie w swoich plecakach.

Szkoły podstawowe w Białymstoku wyposażone są w prawie 8 tys. szafek. Zgłosiły zapotrzebowanie na ponad 11 tys. kolejnych. Są także placówki, które w inny sposób zapewniają uczniom miejsce na przechowywanie rzeczy, są to np. Szkoła Podstawowa Nr 10 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

– Uczniowie, którzy dźwigają zbyt ciężkie tornistry, są narażeni na przykład na skoliozę. Należy przeciwdziałać tego typu negatywnym zjawiskom – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Szafki będą w najbliższych latach zamontowane zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem.

Miejsce do przechowywania w szkole może służyć do zostawiania podręczników, książek, zeszytów, przyborów szkolnych, a także wielu innych rzeczy, np. stroju na lekcje WF-u czy drugiego śniadania. Oprócz plusów związanych ze zdrowiem i brakiem obciążenia kręgosłupa, minimalizuje się także problem zapominania rzeczy z domu.

Obowiązujące przepisy zapewniają uczniom możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Wymóg ten został nałożony na dyrektora szkoły w 2009 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji nie określa formy realizacji wymogów udostępnienia uczniom pomieszczeń na przechowywanie rzeczy (nie muszą to być szafki). Do dyrektora szkoły należy decyzja, czy miejscem do przechowywania rzeczy szkolnych będą szafki zakupione specjalnie w tym celu czy też już istniejące wyposażenie szkoły zostanie odpowiednio zagospodarowane.

Źródło: UM Białystok

Zobacz również