Stypendia ministra dla studentów Politechniki

Konstruują łaziki marsjańskie i bolidy wyścigowe, stosują algebrę w kryptografii oraz informatyce a swoje pomysły prezentują na konferencjach i zawodach międzynarodowych - najzdolniejsi studenci Politechniki Białostockiej otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendyści ministra nauki /fot. PB/

Stypendyści ministra nauki /fot. PB/

Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymało dwóch studentów Wydziału Informatyki, dwunastka studentów Wydziału Mechanicznego, student Zamiejscowego Wydziału Leśnego (po raz pierwszy w historii wydziału) oraz doktorant na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym.

W czwartek, 31 stycznia, rektor prof. Lech Dzienis gratulował im osiągnięć i wręczył dyplomy. - Nasza piętnastka studentów na tle wszystkich 656 decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu stypendiów za wybitne osiągnięcia, to procentowo dobry wynik - podkreśla prof. Lech Dzienis. - Staramy się Was wspierać w realizacji pasji i pomysłów. Dziś odczuwamy więc podwójną satysfakcję: studenci, ponieważ otrzymaliście namacalny dowód potwierdzenia swojego sukcesu - wysokie stypendium Ministra, a My - nauczyciele akademiccy Politechniki Białostockiej - ponieważ jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć - powiedział prof. Lech Dzienis, rektor PB.

Prof. Lech Dzienis gratuluje stypendystom /fot. PB/

Prof. Lech Dzienis gratuluje stypendystom /fot. PB/

Z dodatkowych funduszy na wyjazdy i udział w konferencjach naukowych cieszy się Michał Mursztyn, student informatyki. Wspólnie z dr hab. Joanną Olbryś, prof. PB zajmuje się "Badaniem komparatywnych wspólności w płynności na rynkach giełdowych Europy Środkowo - Wschodniej" w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Aneta Łukowska oprócz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje stypendium programu "Nowe Technologie dla Dziewczyn". Dzięki temu mam środki na kursy i szkolenia oraz materiały, które pomagają mi realizować swoje pomysły - mówi studentka Wydziału Mechanicznego.

To, że zostałem doceniony nie tylko na macierzystej uczelni, ale też w kraju, daje mi ogromną motywację do dalszej pracy - podsumowuje Piotr Tomaszuk. Ten student Wydziału Mechanicznego jest także stypendystą programu "100 na 100" im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

Stypendyści ministra nauki /fot. PB/

Stypendyści ministra nauki /fot. PB/

Swoimi osiągnięciami mógł pochwalić się także Piotr Prochor, doktorant IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym. Do tej pory udało mi się uzyskać trzy patenty, a kolejne dwa wynalazki czekają w kolejce na ochronę. Zostałem też doceniony przez środowisko naukowców zagranicznych - opublikowałem cztery artykuły w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Moje prace dotyczą głównie analiz numerycznych związanych z biomechaniką tkanki kostnej. W ramach swojej pracy doktorskiej staram się zaprojektować implant do bezpośredniego połączenia protezy z kością - mówił Piotr Prochor.

Stypendyści ministra nauki /fot. PB/

Stypendyści ministra nauki /fot. PB/

Dziekan Wydziału Mechanicznego PB prof. Andrzej Seweryn cieszy się z sukcesów swoich studentów: To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia. Bardzo dużo uwagi poświęcamy nie tylko zajęciom dydaktycznym na dobrym poziomie, ale także pracy własnej studentów. Nasze koła naukowe działają znakomicie i rywalizują z najlepszymi uczelniami na świecie.

W roku akademickim 2018/2019 stypendium ministra to 15 tys. zł - w przypadku studentów oraz 25 tys. zł - w przypadku doktorantów.

Źródło: Politechnika Białostocka

Zobacz również