Studia wschodnie na UwB z lektoratem języka chińskiego

Studia wschodnie - kierunek prowadzony od trzech lat na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku - będą od nowego roku akademickiego realizowane według nowego, poszerzonego programu.

źródło: UwB

źródło: UwB

Do tej pory studenci poznawali głównie specyfikę najważniejszych krajów postradzieckich. Teraz podczas wykładów i ćwiczeń będą analizować także historię, gospodarkę i kulturę państw Dalekiego Wschodu: Chin, Mongolii, Japonii i Korei.

- Chcemy w ten sposób lepiej przygotować naszych absolwentów do zmian zachodzących w światowej polityce i gospodarce, chociażby w kontekście tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Kraje tego regionu odgrywają coraz większą rolę, także Polska rozwija kontakty z nimi. Studia wschodnie przygotują swoich absolwentów do wyzwań, jakie wiążą się z wymianą handlową, turystyczną czy kulturalną pomiędzy Europą i Wschodem - mówi dr Małgorzata Ocytko z Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Ważną częścią programu studiów wschodnich jest edukacja językowa studentów. Dlatego oprócz jednego języka zachodnioeuropejskiego i jednego wschodnioeuropejskiego, dodatkowo będą oni mieli lektorat języka chińskiego (mandaryńskiego). Zajęcia poprowadzi doświadczony nauczyciel języka, sinolog.

Szczegółowe informacje o kierunku dostępne są na stronie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) pod adresem Internetowej Rejestracji Kandydatów

Program studiów można znaleźć na stronie WH-S:Program studiów

Zobacz również