Student gotowy do pomocy

Rusza ósmy semestr Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego. Studenci białostockich uczelni dzielą się swoim czasem i swą wiedzą z tymi, którzy mają problem z wypracowaniami czy matematyką.

Studneckie Pogotowie Lekcyjne

Studneckie Pogotowie Lekcyjne

Akcję koordynuje Uniwersytet w Białymstoku, ale zaprasza do współpracy studentów z innych uczelni. Można się zgłaszać do środy 26 października. Wolontariusze będą wspierać podopiecznych z sześciu świetlic oraz Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonych przez Caritas, sześciu świetlic Eleosu oraz białostockiej świetlicy PCK.

To ciekawe doświadczenie, które kształtuje empatię do drugiego człowieka oraz uczy wrażliwości. Często student-pomocnik staje się autorytetem dla podopiecznych. Wolontariusze nie tylko przekazują wiedzę i pomagają w lekcjach, ale też motywują do nauki. Organizują im również czas wolny od lekcji poprzez gry i zabawy.

Studenckie Pogotowie Lekcyjne organizowane jest na Uniwersytecie w Białymstoku od marca 2013 roku. Do pomocy zgłasza się kilkudziesięciu studentów. W roku akademickim 2015/2016 poświęcili dzieciom prawie 1300 godzin.

Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz również