Student Akademii Teatralnej nagrodzony

Marek Idzikowski, student IV roku reżyserii teatru lalek na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku, zdobył Nagrodę Główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na  9. Forum Młodej w Krakowie.

Fot. Marek Idzikowski/AT

Fot. Marek Idzikowski/AT

Nagroda (w wysokości 15 tys. zł) została mu przyznana za spektakl "Odmęt" - impresję na temat "Przygód Sindbada Żeglarza". Etiuda ta powstała jako egzamin, w ramach zajęć "Technika pracy z aktorem - sceny lalkowe", pod opieką pedagogiczną Bernardy Bieleni. Występuje w niej Michał Ferenc.

Ponadto Marek Idzikowski otrzymał także wyróżnienie specjalne TR Warszawa "za umiejętność kreowania teatralnych światów, wyczucie dramaturgii i minimalizm środków wyrazu". Został zaproszony do prezentacji spektaklu "Odmęt" na scenie TR Warszawa w 2020 roku.

Forum Młodej Reżyserii jest od lat organizowane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych.

Zobacz również