Studenci mogą ubiegać się o prezydenckie stypendia

Działalność naukowa, artystyczna, sportowa, społeczna lub wolontariat. Jeśli masz szczególne osiągnięcia w tych dziedzinach i studiujesz w Białymstoku, możesz ubiegać się stypendium przyznawane przez prezydenta Białegostoku. Wnioski można składać od 15 września przez miesiąc.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,5. Natomiast wiek kandydata - nie wyższy niż 26 lat.

Zgodnie z regulaminem stypendium może być przyznane jednej osobie, jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów wyższych (I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich). Dlatego też ubiegłoroczni laureaci nie mogą ubiegać się o stypendium w tym roku. Wypłata stypendiów nastąpi w jednej transzy do 15 grudnia 2023 r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 15 września. Będzie można je składać do 15 października. Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimska 1 z dopiskiem: "Departament Strategii i Rozwoju".

Można też zrobić to elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny) na adres e-mail: dsr@um.bialystok.pl (w tytule wiadomości należy wpisać "Wniosek o stypendium"). Formularz wniosku, oświadczenia (w tym oświadczenie o PIT) oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów dostępne są na stronie Miasta.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również