Straż Miejska ogłosiła nabór

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na pięć stanowisk aplikanta. By wziąć udział w naborze należy spełniać kilka warunków...

archiwum

archiwum

Straż Miejska w Białymstoku ogłosiła nabór na pięć stanowisk. Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni do pracy w szeregach strażników miejskich powinni złożyć dokumenty do 8 lutego 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej.

Zobacz również