Straż Miejska rusza na ratunek. Pomagajmy i my

Straż Miejska rozpoczęła kolejną akcję pod nazwą "Zimowy Ratownik". My także możemy pomóc potrzebującym.

Fot. KWP Białystok

Fot. KWP Białystok

Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą codziennie odwiedzać miejsca, w których przebywać mogą osoby bezdomne: pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe i piwnice.

W zależności od potrzeb konkretnej osoby, strażnicy miejscy udzielą każdemu informacji, gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać pomoc. Dodatkowo sami także udzielą pomocy potrzebującym. Zawiozą na pogotowie, do ogrzewalni, noclegowni czy na Izbę Wytrzeźwień.

Akcja rusza już kolejny raz. W ubiegłym roku funkcjonariuszom Straży Miejskiej udało się uniknąć 2,3 tys. tragedii. Ponad tysiąc osób trafiło do izby wytrzeźwień, prawie setkę odwieziono do ogrzewalni, trzydzieści osób zawieziono do domu a pięćdziesiąt trzy osoby przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

Pamiętajmy, że również każdy z nas może pomóc.

W Białymstoku istnieje wiele ośrodków, w których bezdomne osoby mogą otrzymać pomoc. Są to m.in.:

- Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej 'ELEOS' w Białymstoku, ul. Warszawska 47

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Nowogródzka 5/1

- Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200)

- Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29

- Dom Matki i Dziecka w Supraślu, ul. Posterunkowa 2

- Fundacja 'SPE SALVI' ul. Warszawska 50

- Dom dla Bezdomnych mężczyzn Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Sienkiewicza 81/9

- Noclegownia dla mężczyzn Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9

- Noclegownia dla kobiet Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Raginisa 55

- Noclegownia dla mężczyzn w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku, ul. Zaściańska 84

- Schronisko Stowarzyszenia Penitencjarnego 'Patronat' w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A

- Ogrzewalnia Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Kolejowa 26 A

- Ogrzewalnia i Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności - Stowarzyszenie 'Ku Dobrej Nadziei' w Białymstoku, ul. Żelazna 23

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7

Służby miejskie apelują, aby zgłaszać przypadki każdej osoby potrzebującej pomocy. Mróz działa szybko. Nie zwalniajmy zatem tempa pomagania. Stworzona została bezpłatna infolinia osobom bezdomnym: 800 444 989.

Zobacz również