Straż miejska przyjmie 13 funkcjonariuszy

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko aplikanta. Tym razem w swoje szeregi przyjmie 13 nowych funkcjonariuszy.

foto. Bia24

foto. Bia24

Do obowiązków aplikanta nalezą między innymi:

- ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym,

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,

- zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: 

- wykształcenie co najmniej średnie,

- obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych,

- nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni do pracy w szeregach strażników miejskich powinni złożyć dokumenty do dnia 31 sierpnia 2017 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11.

Szczegóły na stronie: BIP Straż Miejska

Zobacz również