Sto tysięcy na badania naukowe

Dwoje badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku znalazło się wśród laureatów konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na swoje działania naukowe dostaną w sumie blisko 100 tys. zł.

Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku [fot. UwB]

Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku [fot. UwB]

Dr Katarzyna Puczko z Wydziału Biologii (Katedra Ekologii Wód) otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 47 tys. zł na badania w projekcie zatytułowanym „Emisja dwutlenku węgla z wód śródlądowych Pojezierza Suwalskiego”. Jego celem jest uszczegółowienie wiedzy dotyczącej emisji CO2 z wód limnicznych, czyli śródlądowych zbiorników wód stojących, w oparciu o jeziora w północno-wschodniej Polsce. 

– W projekcie zbadane zostaną jeziora o różnym pochodzeniu, typie zasilania oraz produktywności. Szczegółowe analizy hydrochemiczne i hydrobiologiczne pozwolą na zbadanie czynników kształtujących bilans CO2 w wodzie – wyjaśnia badaczka. Padania pilotażowe będą stanowiły bazę do przyszłych projektów w ramach konkursów NCN. Dr Katarzyna Puczko planuje rozszerzyć zakres analiz o inne gazy cieplarniane, a zasięgiem objąć wody limniczne z różnych regionów Polski.

Z kolei dr Wojciech Walczak z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych otrzyma blisko 50 tysięcy zł na zadanie badawcze pn. „Polonia semper fidelis – badania i kwerendy nad nuncjaturą apostolską w okresie międzywojennym”. 

– Jako naukowiec interesuję się m.in. relacjami między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą, w szczególności w okresie międzywojennym. Jest to najmniej zbadany okres, obok tego po 1939 r., jeśli chodzi o Stolicę Apostolską. Dokumenty po 1921 r. zostały stosunkowo niedawno odtajnione przez papieża Benedykta XVI, więc dopiero teraz tak naprawdę historycy mogą analizować te zagadnienia w oparciu o dokumenty papieskie – mówi historyk z UwB. – Dzięki nim możemy poznać, jakie stanowisko zabierał papież wobec spraw wewnętrznych w Polsce, a także wobec wschodnich sąsiadów, gdyż nuncjatura w Warszawie żywo interesowała się na polecenie papieży również wschodnimi sąsiadami.

Na najnowszej liście rankingowej konkursu MINIATURA znalazło się w sumie 77 naukowców z całej Polski. Do konkursu mogły być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 do 50 tysięcy zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Źródło: UwB

Zobacz również