Starsi studenci też kończą semestr. Zakończenie roku na Uniwersytetach Seniorów

Uroczyste zakończenie roku na uniwersytetach dla białostockich seniorów. Absolwenci V edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz III edycji Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej otrzymali we wtorek (5 czerwca) dyplomy. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Medycznego oraz Urzędu Miejskiego, przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia. Z zajęć na obu kursach skorzystało w ostatniej edycji blisko sto osób.

fot. Wschodzący Białystok

fot. Wschodzący Białystok

Uniwersytet Zdrowego Seniora prowadzony jest w Białymstoku od 2013 r. Ma na celu przede wszystkim poprawę zdrowego i aktywnego starzenia się. Do tej pory odbyło się pięć edycji zajęć, na każdą z nich przyjmowanych jest 50 osób po 60 roku życia. Uczestnicząc w zajęciach praktycznych oraz w wykładach i spotkaniach ze specjalistami zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Poszerzają swoje informacje na temat opieki medycznej, stosowania leków i suplementów diety w chorobach podeszłego wieku. W programie zajęć są także zajęcia aktywizujące ruchowo i z podstaw informatyki.

Absolwenci Uniwersytetu Zdrowego Seniora mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej, zwanym "podyplomówką", który został utworzony w marcu ubiegłego roku. Służy ich rozwojowi intelektualnemu i - co bardzo istotne w przypadku tej grupy wiekowej - integracji społecznej. Edukacja dotyczy także zdrowia psychicznego osób w podeszłym wieku i podwyższania jakości ich życia. Program składa się z jedenastu wykładów. Są na nich omawiane różne choroby psychiczne, jakie występują wśród osób starszych, przyczyny ich powstawania i prawa pacjenta psychiatrycznego. Zajęcia ułożone są tak, aby krok po kroku wprowadzać słuchacza w tematykę z zakresu psychogeriatrii.

- Uniwersytety dla seniorów to niezwykle cenna inicjatywa, ponieważ ma na celu aktywizację osób starszych - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - To jedno z wielu działań, które podejmujemy na rzecz naszych seniorów. Staramy się angażować w te działania starszych mieszkańców naszego miasta, wzbogacać ich wiedzę, a jednocześnie korzystać z ich bogatego doświadczenia.

Kursy są prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta. Na finansowanie tych dwóch uniwersytetów Miasto Białystok przeznaczyło w tym roku 40 tys. zł. Nabór na kolejną edycję zajęć na Uniwersytecie Zdrowego Seniora odbędzie się we wrześniu. Kandydaci na słuchaczy Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej będą przyjmowani na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

Zobacz również