Stań się Liderem Przedsiębiorczości (VIDEO)

Białostocka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczęła nabór wniosków w ramach projektu "Liderzy Przedsiębiorczości". Dzięki niemu można uzyskać dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt "Liderzy Przedsiębiorczości" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zakłada przygotowanie stu uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Czterdziestu spośród wybranych uzyska ponadto wsparcie finansowe i pomostowe (finansowe oraz specjalistyczne wsparcia towarzyszące).

Swoją kandydaturę do miana "Lidera Przedsiębiorczości" zgłaszać mogą osoby po 30. roku życia, mieszkające na obszarze subregionu białostockiego (miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów). Dodatkowo muszą być to osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo a jednocześnie mają to być osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze po 50. roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnością; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizując zasadę równości szans i niedyskryminacji zakłada się udział 45 kobiet i 55 mężczyzn. 

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą, sprawdź co możesz zyskać. 

Zobacz również