Środki na inicjatywy lokalne do rozdania

Od wtorku (14 maja) organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty na lokalne  działania integrujące białostoczan i uchodźców, w szczególności pochodzących z Ukrainy. Procedura naboru ofert w ramach projektu „Białystok wspiera i integruje” potrwa do 16 czerwca.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Procedura naboru ofert jest prowadzona w formie regrantingu. Miasto w otwartym konkursie ofert wyłoniło organizację pozarządową pełniącą rolę operatora projektu. Operator otrzymał środki finansowe, które następnie przekaże organizacjom pozarządowym w formie grantów na działania wyłonione w drodze konkursu. W tej edycji programu operatorem projektu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i to on do 16 czerwca przyjmuje wnioski organizacji pozarządowych.

Organizacje mogą ubiegać się o granty w wysokości do 5 tysięcy złotych. OWOP spośród złożonych wniosków wyłoni co najmniej 15 projektów na łączną kwotę 75 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymają inicjatywy, które poprzez wspólne działania uczestników będą budować więzi między mieszkańcami i uchodźcami, a w efekcie rozwijać postawy wzajemnego szacunku, akceptacji i tolerancji. Regulamin konkursu zakłada, że wybór projektów będzie opierał się na sprawdzeniu, w jaki sposób projekt  wpływa na integrację mieszkanek i mieszkańców Białegostoku oraz uchodźców i uchodźczyń, jak przeciwdziała dyskryminacji ze względu na narodowość, czy ma atrakcyjną dla odbiorców formę i metody realizacji.

Inicjatywy mogą być przygotowane w zakresie animacji społecznej, w sferze kultury, profilaktyki społecznej, sportu i kultury fizycznej, w dowolnie wybranej formule. Operator proponuje takie formy, jak piknik sąsiedzki, święto ulicy, rozgrywki sportowe, spektakl teatralny, festiwal talentów mieszkańców, warsztaty edukacyjne, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wymiany kulturowej. Działania mają być realizowane między 1 lipca a 30 września. Wnioskodawcy mogą liczyć na doradztwo Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w zakresie przygotowania ofert projektów, procedury składania ofert, realizacji projektów i ich rozliczania.

Miasto Białystok realizuje program regrantingowy po raz szósty. W tej edycji środki finansowe pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Wszystkie propozycje będą nieodpłatne dla uczestników.

W ubiegłym roku podobne działania zostały zrealizowane pod hasłem „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”. Łącznie sfinansowano 16 działań o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym i edukacyjnym o wartości do 5 tys. zł każdy. Uczestnicy projektów integrowali się przez podjęcie wspólnej aktywności w różnych sferach tematycznych. W 40 przedsięwzięciach wzięło udział łącznie ponad 500 mieszkańców i uchodźców.

Źródło: UM Białystok

Zobacz również