Spóźniony poniedziałek maturalny

Kasztanowce już przekwitły, a maturzyści w tym roku wyjątkowo jeszcze nie zaczęli swoich zmagań z progiem dojrzałości. Dopiero zaczynają - w poniedziałek 8 czerwca rozpoczyna się maturalny maraton egzaminacyjny. Wyjątkowy nie tylko z powodu terminu, ale i sposobu organizacji egzaminu.

Szkoły czekają na maturzystów /fot. pixabay.com/

Szkoły czekają na maturzystów /fot. pixabay.com/

Przede wszystkim tegoroczny egzamin będzie przeprowadzony w reżimie sanitarnym odpowiednim do epidemii, która wciąż trwa. Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. Maturzyści przyjdą do szkół o wiele wcześniej niż w poprzednich latach, powinni zabrać wszystkie przyrządy, wejdą do sali i wyjdą z niej w maseczkach, ale sam egzamin będą mogli pisać bez nich.

Matura rozpoczyna się jak zawsze od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym - w poniedziałek 8 czerwca od godz. 9. Tego samego dnia po południu (godz. 14) przeprowadzony będzie egzamin pisemny z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta - tak jak dotychczas - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W tym roku zdający nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Te egzaminy będą przeprowadzone tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w "starej" formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych. Absolwenci wymienionych wyżej typów szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w "starej" formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie.

Szkoły różnie przygotowują warunki do zdawania egzaminów, wspólne jest jednak, że muszą przestrzegać reżimu sanitarnego. Wytyczne opracowały: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny.

Przed wejściem do sali zdający muszą mieć założone maseczki osłaniające usta i nos. Między sobą muszą zachować dystans co najmniej 1,5 metra. Szkoła powinna zadbać, by były co najmniej dwa wejścia do sali egzaminacyjnej i do szkoły, tak by wchodzący nie stykali się z wychodzącymi. 

Przy wejściu do sali egzaminacyjnej zdający musi okazać dokument potwierdzający jego tożsamość. Powinien to zrobić tak, by egzaminujący nie musiał dotykać dokumentu. Miejsce w sali losuje w imieniu ucznia członek komisji, po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć maseczkę.

Ławki w sali egzaminacyjnej powinny być ustawione tak, by pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Ławki oraz krzesła muszą być zdezynfekowane. Po każdym egzaminie ta czynność powinna być powtórzona.

W poniedziałek do obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpi w całej Polsce ponad 278 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. 

W tym roku egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 8 do 29 czerwca,

w tym: część pisemna: od 8 do 29 czerwca; część ustna: od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem, że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym roku przeprowadzonych będzie tylko 327 egzaminów ustnych.

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach (od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego). Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono także część przepisów dotyczących przeprowadzenia matury.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych, odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.

Zobacz również