Spiesz się maturzysto

16 września 2016r. to ostatni dzwonek na złożenie dokumentów, aby stać się jednym z prawie 4 tys. studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu w Białymstoku

foto.hak

foto.hak

Kto jeszcze nie zdecydował, z czego chciałby chłonąć wiedzę w zbliżającym się wielkimi krokami roku akademickim 2016-2017 może jeszcze wybrać się na: międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogikę, pracę socjalną, zarządzanie, etnofilologię białoruską, filologię angielską z językiem niemieckim oraz filologię francuską czy rosyjską.

Kilka dni więcej do namysłu mają osoby, które zechcą wybrać się na biologię, chemię, fizykę, informatykę, informatykę i ekonometrię, matematykę i ochronę środowiska. Tam rekrutacja uzupełniająca potrwa aż do 22 września.

Podobnie sprawa przedstawia się na takich kierunkach jak filologia polska, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, religioznawstwo, socjologię, stosunki międzynarodowe czy studia wschodnie.

Wiele kierunków czeka jeszcze na studentów II stopnia, chcących kontynuować naukę. Są oferty zarówno dla zwolenników kierunków humanistycznych jak i ścisłych. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów upływa 22 września.

Aby móc wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

A tym, którzy chcą studiować na Politechnice Białostockiej pozostało tylko dopełnić formalności - czyli wpisać wyniki uzyskane na maturze - i czekać na ogłoszenie list osób zakwalifikowanych. Na tej uczelni rejestracja kandydatów na studia w systemie stacjonarnym zakończyła się 6 września.

Zobacz również