Spada liczba wierzących Polaków. Jest więcej niepraktykujących

W latach 1992-2021 nastąpił powolny spadek poziomu wiary religijnej wśród Polaków i szybszy spadek poziomu praktykowania - wynika z najnowszych badań CBOS-u. Rośnie odsetek osób niewierzących.

Badanie CBOS pokazuje, że Polacy stają się coraz mniej religijni [fot. pixabay.com]

Badanie CBOS pokazuje, że Polacy stają się coraz mniej religijni [fot. pixabay.com]

Proces utraty wiary przebiega stosunkowo najszybciej wśród osób z wyższym wykształceniem, wolniej wśród Polaków z wykształceniem średnim, a najwolniej u osób z wykształceniem zawodowym lub podstawowym. Spada odsetek regularnie praktykujących - z 69,5 proc. w marcu 1992 r. do 42,9 proc. w sierpniu 2021 r. Rośnie odsetek niepraktykujących, który w tym roku wyniósł 24,1 proc. Powoli rośnie odsetek niewierzących, który w 2021 r. wyniósł łącznie 12,5 proc. 

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że kobiety były i pozostają bardziej wierzące, niż mężczyźni. Jednak zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn od 2019 roku widać zauważalne przyspieszenie porzucania praktyk. W największych polskich miastach 27,4 proc. ludności praktykuje regularnie, a odsetek niepraktykujących sięgnął 40,7 proc. "Oznacza to, że czterech na dziesięciu mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania nie ma żadnego kontaktu z Kościołem" - informuje CBOS.

W kategorii wiekowej 18-24 lata spada odsetek wierzących. W 1992 r. wyniósł 93 proc. , a w 2021 r. spadł do 71 proc. Rośnie odsetek niewierzących - z 6,7 proc. w roku 1992 do 28,6 proc. Wśród osób w wieku 25-34 lata odsetek wierzących spadł z 94 proc. do 82 proc., a wśród najstarszych, w wieku 65 lat lub więcej, z 97,3 proc. do 94,6 proc.

"Obserwując deklaracje wiary religijnej kolejnych kohort wiekowych w okresie niemal 30 lat widzimy, że zmiany następują bardzo nierównomiernie: są znikome w pokoleniach dziadków (seniorzy i baby boomers), minimalne w pokoleniach rodziców (pokolenie "Solidarności" i pokolenie X), znaczące w kohorcie millenialsów i gwałtowne w kohorcie najmłodszej" - zaznacza CBOS. Z badań wynika, że odsetki niepraktykujących we wszystkich kohortach wiekowych rosną od około 2017 r. najgwałtowniej wśród najmłodszych grup.

Zobacz również