Socjologowie z UwB pracują nad narzędziem przewidującym wyniki wyborów organów wykonawczych gmin

Czy wyborcze starcia na szczeblu gmin upowszechnią się jako przedmiot zakładów bukmacherskich? Może w tym pomóc projekt dr. Sławomira Bartnickiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i mgr. Macieja Alimowskiego ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB. Na realizację pierwszego etapu prac badacze otrzymali niedawno grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - blisko 100 tys. złotych. 

Źródło: UwB

Źródło: UwB

Jak można przeczytać na stronie NCBiR, konkurs TANGO ma pomóc badaczom przejść od badań podstawowych nad autorskimi pomysłami do fazy badań stosowanych, co jest krokiem do komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. W ramach przyznanych grantów finansowane będą prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Bartnicki swój grant z NCN zrealizował w latach 2015-2018. Projekt pod nazwą "Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce" pozwolił mu m.in. zidentyfikować szereg kluczowych zmiennych wpływających na szanse zwycięstwa czy przewagę wyborczą kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Teraz wspólnie z mgr. Maciejem Alimowskim aplikowali o środki z NCBiR na prace koncepcyjne, dzięki którym będzie można opracować wczesną wersję usługi - narzędzia, które mogłoby zostać wykorzystane przez podmioty komercyjne do organizacji zakładów bukmacherskich dotyczących wyborów organów wykonawczych gmin. Aplikowali bardzo skutecznie - ich projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej ścieżki A konkursu TANGO.

- Na potrzeby opracowania narzędzia do przewidywania wyników wykorzystamy dane zebrane we wcześniejszych latach oraz przeprowadzimy szczegółową analizę rywalizacji wyborczej i wyników wyborów we wszystkich gminach w kraju w 2018 roku. Na tej podstawie zbudowane zostaną symulacje dla wyników starć wyborczych w przyszłości - wyjaśnia dr Sławomir Bartnicki. - Na tym etapie powstanie wersja demonstracyjna narzędzia predykcyjnego, obejmie część gmin i wybrane funkcjonalności. Będzie jednak wystarczająca, by znaleźć docelowego partnera biznesowego, który wspólnie z nami będzie ją dalej rozwijał dostosowując do swoich potrzeb.

Realizacja dofinansowanych teraz działań potrwa do 2022 roku.

Zobacz również