Służby białoruskie rzucały petardami

Granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć kolejnych 72 cudzoziemców - poinformowała w mediach społecznościowych Straż Graniczna. W nocy, doszło do dwóch prób siłowego przekroczenia granicy. W ruch poszły kamienie i petardy.

Służby białoruskie rzucały w polskie patrole petardami [fot. twitter.com/Straz_Graniczna]

Służby białoruskie rzucały w polskie patrole petardami [fot. twitter.com/Straz_Graniczna]

72 cudzoziemców próbowało wczoraj (30.03) dostać się nielegalnie do Polski przez granicę z Białorusią. To obywatele Iraku, Iranu i Afganistanu. W nocy doszło do dwóch siłowych prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w miejscach chronionych przez placówki Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. Służby białoruskie rzucały tam kamieniami i petardami. Zatrzymano 26 obywateli Iraku i Iranu.

Do 30 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Wcześniej, obowiązywał tam stan wyjątkowy. Przepisy podyktowane są m.in. budową zapory granicznej i nieustającymi incydentami z udziałem migrantów i służb białoruskich.

Zobacz również