Skazani na rzecz niepełnosprawnych

Osoby, które przebywają w Zakładzie Karnym w Białymstoku pomogą w remoncie mieszkań, które przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. To kolejna akcja, w której biorą udział więźniowie. Oprócz remontów pracują też na rzecz schroniska dla zwierząt, przy porządkowaniu Cmentarza Wojskowego, czy też w placówkach miejskich.

Wschodzący Białystok

Wschodzący Białystok

Umowa o zatrudnieniu więźniów została podpisana między Miastem Białystok, a Zakładem Karnym. Od teraz więźniowie zajmą się modernizacją trzech lokali, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby, które tu zamieszkają będą mogły prowadzić normalne, samodzielne życia, oczywiście pod okiem opiekuna.

- Liczymy, że co najmniej trzy mieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dzięki temu porozumieniu uda się wyremontować i będziemy nimi dysponowali już w połowie roku- mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - Dla nas jest to duża korzyść, gdyż nie ponosimy żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, jedynie koszty związane z badaniami, czy przeszkolenia BHP

Skazani do pracy zgłaszają się sami. Dzięki temu mogą wykorzystywać swoje umiejętności oraz nabywać nowe. Jednak przede wszystkim liczy się czas, który jest spędzony efektywnie i z pożytkiem. Pod uwagę brane są także takie aspekty jak wzorowe zachowanie przy pracy czy solidność.

- Dla skazanych jest to jakby furtka do wolności. Wiedzą też, ze dobra praca może się przyczynić do uzyskania przepustek aby wyjść do rodziny, a potem do ubiegania się o wcześniejsze, warunkowe zwolnienie - mówi Piotr Kondraciuk, dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku

 

Ta umowa jest kontynuacją współpracy jaka została podjęta w roku 2015. Dzięki niej wyremontowano już trzy lokale, dwa to mieszkania interwencyjno-terapeutyczne dla rodzin z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz jedno adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zobacz również