Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego powołana

Porozumienie ma ułatwić pozyskiwanie funduszy europejskich na promocję potencjału regionu i przyciągnąć inwestorów. Wczoraj (13.11) powołano Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego. Umowę w tej sprawie podpisali marszałkowie i przedstawiciele środowisk uczelnianych oraz biznesowych.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Sformalizowanie współpracy, która tak naprawdę funkcjonuje od kilku lat, pozwoli m.in. na przygotowywanie projektów w ramach Horyzontu Europa - to największy jak dotąd w historii Wspólnoty, europejski program w zakresie badań naukowych i innowacji, jego siedmioletni (2021-2027) budżet to 95,5 mld euro.

- Chodzi o to, żeby wspierać się logistycznie i finansowo, bo to pozwala na korzystanie ze środków europejskich, a my jako samorząd mamy też możliwość uruchomienia środków z budżetu województwa. Politechnika Białostocka ma z kolei duży potencjał i rozległe kontakty. Na tym to właśnie polega: mamy się uzupełniać - podkreślał Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Celem nadrzędnym projektów realizowanych poprzez Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego będzie przyciąganie do Podlaskiego inwestorów, nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

W skład Sieci Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego wejdą: Politechnika Białostocka, Województwo Podlaskie oraz trzy kluczowe klastry współpracujące z PB: Evoluma Klastra Przemysłowego (dawniej Klastra Obróbki Metali), Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych i Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

- Ta umowa ma ogromne znaczenie, bo zbliżymy się jeszcze bardziej do siebie i będziemy stanowić ogromną siłę w pozyskiwaniu funduszy na rozwój naszych innowacji. A zawarcie porozumienia to nakreślenie takich ram systemowych, dzięki którym, żaden aspekt możliwych pomysłów nam nie umknie - mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Umowę o współpracy podpisano podczas międzynarodowej konferencji Politechniki Białostockiej "Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy". Uczestniczy w niej ponad 200 przedstawicieli świata nauki i biznesu m.in. z Maroka, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Węgier, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również