Seniorzy zakończyli rok akademicki

Osiemdziesięcioro siedmioro absolwentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej otrzymało dyplomy. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Medycznego oraz Urzędu Miejskiego, przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia.

Seniorzy zakończyli rok akademicki [fot. bialystok.pl]

Seniorzy zakończyli rok akademicki [fot. bialystok.pl]

Uniwersytet Zdrowego Seniora prowadzony jest w Białymstoku od 2013 r. Ma na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i edukację seniorów - w teorii i praktyce. Organizowane są zajęcia o ich zdrowiu, zagrożeniach, a także o profilaktyce różnych chorób, także psychicznych. Uczestnicząc w zajęciach praktycznych, wykładach i spotkaniach ze specjalistami seniorzy zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Poszerzają swoje umiejętności dotyczące opieki medycznej, stosowania leków i suplementów diety w chorobach podeszłego wieku. W programie są także zajęcia aktywizujące ruchowo.

Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu przez cały rok akademicki. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pro Salute we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

- Uniwersytety dla seniorów to bardzo cenna inicjatywa. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu osób starszych, ale też – co bardzo istotne w przypadku tej grupy wiekowej – integracji społecznej - powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. - Uczestnicy tych zajęć udowadniają, że kształcenie się nie ma wiekowych limitów, nauka jest dla wszystkich. Gratuluję tegorocznym absolwentom i życzę kolejnych sukcesów.

Absolwenci Uniwersytetu Zdrowego Seniora mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Edukacja dotyczy zdrowia psychicznego osób w podeszłym wieku i podwyższania jakości ich życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w semestrze letnim danego roku akademickiego. Seniorzy poznają między innymi najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące w tym wieku, podstawowe dane epidemiologiczne z zakresu psychiatrii, a także istotne informacje poruszające tematykę uzależnień w tej grupie wiekowej. Wykłady prowadzone są przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również