Seniorzy zaczynają rok akademicki w Uniwersytecie Zdrowego Seniora

Siódmy rok działalności rozpoczyna Uniwersytet Zdrowego Seniora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 50 seniorów-studentów odbiera indeksy i przystępuje do uniwersyteckich zajęć.

Inauguracja UZS /fot. archiwum Bia24/

Inauguracja UZS /fot. archiwum Bia24/

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbywa się w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu. Rozpocznie VII edycję projektu Uniwersytet Zdrowego Seniora, organizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Stowarzyszenie Pro Salute oraz Urząd Miejski w Białymstoku. 

Podczas uroczystej ceremonii studenci-seniorzy otrzymują m.in. indeksy, a także składają ślubowanie przed władzami dziekańskimi Wydziału. W roku akademickim 2019/2020 słuchaczami Uniwersytetu Zdrowego Seniora będzie 50 mieszkańców Białegostoku, którzy ukończyli 60. rok życia. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Nauka na UZS jest bezpłatna.

Najważniejszy cel zajęć to propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Wśród ważnych są także: poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku, wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku, a także przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych.

W ramach zajęć, prowadzonych przez pracowników i studentów UMB, można m.in. nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, podstawowych zasad higieny emisji głosu, profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia, itp.  

Podczas sześciu poprzednich edycji projektu absolwentami zostało 290 mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Najstarszy student miał 91 lat. 

Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Zdrowego Seniora

Zobacz również