BIA24 - Seniorzy z kontem w banku
Wiadomości

Seniorzy z kontem w banku

2019-10-09 09:37:35
Bia24.pl Seniorzy z kontem w banku
/pixabay.com/

Październik jest miesiącem seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zauważa, że w ostatnich 14 latach seniorzy pobierający świadczenia ZUS odchodzą od wypłat gotówki na rzecz przelewów na konto bankowe. Liczba klientów ZUS korzystających z kont bankowych wzrosła w tym czasie o jedną trzecią, chociaż ciągle nie przekracza 80 proc. uprawnionych do świadczeń.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się wśród swoich najstarszych klientów rozpowszechnić możliwość odbioru świadczeń na rachunek bankowy. Obecnie konto dla seniorów oferuje, przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bank Pocztowy SA, a także Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej - Banku SA. Zawsze przy współpracy z ZUS podstawowym wymogiem jest m.in. oferta otwarcia konta i prowadzenia rachunku za 0 zł, brak opłat za kartę oraz wpłaty i wypłaty w placówkach banku czy darmowe przelewy - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego


Ubankowienie emerytów i rencistów to jednak długotrwały proces. W ostatnich 14 latach liczba świadczeniobiorców korzystających z usług banków wzrosła o prawie 30 proc. Zdecydowanie najczęściej z rachunków bankowych korzystają byli nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne.


Jak podaje ZUS, 75 proc. emerytów i rencistów w naszym regionie otrzymuje obecnie świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. by to 45 proc. a w 2010 r. - 56 proc. Wśród samych tylko emerytów w I kwartale 2019 r. osoby korzystające z rachunków bankowych stanowiły 77 proc. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (56 proc.) oraz renty socjalne (57 proc.). Częściej z rachunku bankowego korzystają kobiety na emeryturze. 74 proc. emerytek posiadało konto w banku, na które ZUS przelewał świadczenie. U mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 72 proc. Niezwykle pozytywną informacją jest to, że wskaźnik ubankowienia szybciej rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn ? 78 proc.


- Pomoc i proponowane udogodnienia w skorzystaniu z możliwości założenia rachunku bankowego dla świadczeniobiorców służy przede wszystkim ochronie przed zagrożeniami związanymi z przechowywaniem pieniędzy w domu. Jeśli zaufają naszej instytucji, która gwarantuje terminowe wypłaty świadczeń i dba o jak najlepszą jakość obsługi, to mogą także zaufać ofertom bankowym, w których ZUS pośredniczy - podkreśla Katarzyna Krupicka.

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej