Seniorzy do miejskiej rady

Będzie ich piętnastu i mają pomóc władzom Białegostoku zrozumieć potrzeby ludzi starszych w mieście. W Białymstoku powstanie Miejska Rada Seniorów. Za tydzień, 31 października, rozpocznie się nabór kandydatów na członków Rady.

 Miejska rada seniorów już pracuje... w Koninie

Miejska rada seniorów już pracuje... w Koninie

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe a także inne organizacje, w tym działające na rzecz osób starszych. Warunek: zgłaszający muszą mieć siedzibę w Białymstoku. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów. Na zgłoszenia są dwa tygodnie (do 14 listopada). Oprócz karty zgłoszenia trzeba dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Kartę należy złożyć lub przesłać na adres Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych (ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-137 Białystok) lub Urząd Miejski, Kancelaria Ogólna (ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok).

2 grudnia poznamy kandydatów - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.bialystok.pl. Tydzień później, 9 grudnia rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 23 grudnia. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów będą mogły oddać swój głos na maksymalnie 15 kandydatów na karcie do głosowania. Są one dostępne w załączniku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Wyniki głosowania ustali komisja skrutacyjna, która ogłosi je do 29 grudnia. - Zależy nam na dobrej współpracy z Miejską Radą Seniorów - mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. - Takiej, która zaktywizuje starszych mieszkańców miasta, a jednocześnie umożliwi podejmowanie działań służących naszym seniorom.

Do zadań Miejskiej Rady Seniorów będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i programów wydawanych przez organy Miasta dotyczących spraw ważnych dla osób starszych. Rada będzie też zajmowała się monitorowaniem i diagnozą potrzeb osób starszych, upowszechnianiem wiedzy o ich potrzebach i prawach, a także integracją i aktywizacją środowisk senioralnych.

Zobacz również