Senat Uniwersytetu w Białymstoku wybrał pierwszą Radę Uczelni

Senat Uniwersytetu w Białymstoku, na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r., wybrał sześciu członków pierwszej Rady Uczelni. To pierwsza w historii rada Uniwersytetu w Białymstoku. Powołanie rad wprowadza nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.

Siedziba rektoratu UwB /fot. mat. prasowe UwB/

Siedziba rektoratu UwB /fot. mat. prasowe UwB/

Rada uczelni to nowy organ, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 r. Mają w niej zasiadać zarówno przedstawiciele danej uczelni, jak i osoby spoza niej. Na powołanie rady uczelnie mają czas do 30 czerwca bieżącego roku. 

W Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku wspólnotę uniwersytecką będą reprezentowały trzy osoby: 

- prof. dr. hab. Leonard Etel - były dziekan Wydziału Prawa (2005-2012) oraz rektor UwB w latach 2012-2016, 

- prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz - obecna dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, była prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (2008-2016), członkini Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 

- mgr Tomasz Zalewski - kanclerz UwB. 

Członkami Rady Uczelni spoza wspólnoty UwB będą: 

- mgr Piotr Horba - dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Białymstoku, Santander Bank Polska, współpracujący z UwB przy Programie Santander Universidades,

- mgr Robert Mucha - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Witraż, w której zajmuje się przygotowaniem krótkofalowej oraz długoterminowej strategii rozwoju spółki, członek kapituły konkursu Technotalenty 2018, 

- mgr Andrzej Parafiniuk - prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, od roku 2012 r. członek Rady Konsultacyjnej UwB, a od 2013 r. także Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku.  

Senat UwB wybrał też przewodniczącego Rady - został nim Andrzej Parafiniuk

- Taki skład naszej pierwszej Rady Uczelni ogromnie mnie satysfakcjonuje. Wszyscy jej członkowie to osoby z dużym doświadczeniem w zarządzaniu. Znają uniwersytet, jego potencjał i potrzeby, bo albo są naszymi pracownikami, albo absolwentami. Co najważniejsze, każdy z członków Rady już wiele dla naszej uczelni zrobił. Jestem przekonany, że gremium to będzie dla władz rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku ważnym wsparciem - mówi rektor uczelni, prof. Robert Ciborowski. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Radzie Uczelni UwB będzie też zasiadał przewodniczący Parlamentu Studenckiego. Obecnie jest nim student prawa, Wojciech Skrodzki

Źródło: UwB

Zobacz również