Sejmik potępia Rosję i wspiera Ukrainę

Radni sejmiku województwa podlaskiego przyjęli dziś (28.02) jednogłośnie, stanowisko w sprawie inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępili w nim agresję rosyjską, wyrazili solidarność z narodem ukraińskim i zadeklarowali mu pomoc. Jednocześnie samorząd województwa organizuje i prowadzi już akcję pomocy dla Ukraińców.

Przewodniczący prowadzi sesję sejmiku województwa podlaskiego [fot. UMWP]

Przewodniczący prowadzi sesję sejmiku województwa podlaskiego [fot. UMWP]

W przyjętym stanowisko radni wezwali Federację Rosyjską do zaprzestania działań wojennych oraz poszanowania prawa międzynarodowego. Sprzeciwili się aktom pomocy w inwazji zbrojnej, jakiej Rosji udziela Białoruś. Wyrazili solidarność z Ukrainą i zadeklarowali pełne zaangażowanie w pomoc uchodźcom oraz Ukraińcom, którzy zostali w swoim kraju.

Treść stanowiska sejmiku: 

„W obliczu bezprecedensowego od czasu zakończenia II wojny światowej ataku Rosji w Europie na suwerenne państwo, jakim jest Ukraina i bezprawnego wkroczenia na jej terytorium, my, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego stanowczo i z całą mocą potępiamy działania Federacji Rosyjskiej oraz jej prezydenta Władimira Putina wymierzone w sąsiada Polski.

Mieszkańcy województwa podlaskiego, Polacy jak i innych narodowości, wielokrotnie doświadczali skutków agresywnego i krwawego, rosyjskiego, a następnie sowieckiego imperializmu i dlatego są w pełni świadomi, w jak straszliwym położeniu znaleźli się nasi sąsiedzi. Dlatego w tych czarnych dniach nasze serca i myśli są z Ukraińcami – bohatersko walczącymi żołnierzami, a także cywilami – kobietami, mężczyznami, dziećmi, cierpiącymi na skutek tej niczym nieuzasadnionej agresji, gwałcącej wszelkie postanowienia i traktaty międzynarodowe.

Jesteśmy także przeciwni wszelkim aktom pomocy w inwazji zbrojnej, jaką Federacji Rosyjskiej udziela Republika Białorusi.

Wyrażamy naszą głęboką solidarność z Ukrainą i wzywamy Federację Rosyjską do zaprzestania działań wojennych oraz poszanowanie prawa międzynarodowego. 

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia i Ukraińcom, pozostającym w swojej Ojczyźnie”.

Wcześniej dziś na konferencji prasowej (nasza transmisja video tej konferencji dostępna jest na  fanpage'u Bia24 na Facebooku) radni większościowego klubu PiS oraz marszałek i członkowie zarządu województwa mówili o decyzjach dotyczących niesienia pomocy Ukrainie i Ukraińcom w związku z interwencją zbrojną Rosji na terenie Ukrainy. 

Wśród działań, jakie podejmie samorząd, są: wsparcie dla organizacji pozarządowych, przekazanie miejsc noclegowych w ośrodku Szelment, bezpłatny transport uchodźców autobusami spółki PKS Nova, zabezpieczone miejsca dla potrzebujących w szpitalach podległych województwu, zbiórka sprzętu ratowniczego. Podlaski samorząd uruchomił pomoc na rzecz walczących o wolność Ukraińców, jak również tych, którzy opuścili swój kraj, uciekając przed wojną i deklaruje dalsze wsparcie. 

– W szpitalach już przygotowano blisko 200 łóżek dla potrzebujących hospitalizacji, jest zapas leków i personel. W Szelmencie czekają miejsca noclegowe. Trwa zbiórka niezbędnego sprzętu, a autobusy PKS Nova wyjadą po uchodźców na granicę polsko-ukraińską, jeśli będzie taka potrzeba – mówił marszałek województwa Artur Kosicki.

Bogusław Dębski podkreślał, że inicjatywy pomocowe dla Ukrainy zostały wypracowane wspólnie ze wszystkimi klubami radnych. – Jesteśmy zgodni, bez względu na przynależność partyjną, co do prezentowanych dziś decyzji – podkreślił przewodniczący sejmiku.

 

Zobacz również