Samorządy wydają rządowe miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Dwadzieścia milionów złotych rządowych pieniędzy dostały w ostatnich tygodniach samorządy gmin województwa podlaskiego na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy. Pieniądze są przede wszystkim z rządowego Funduszu Pomocy (18,5 mln zł), a do tego jeszcze 2 mln zł przekazał wojewoda podlaski ze swojej rezerwy ogólnej.

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego [fot. K. Pogorzelski PUW/

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego [fot. K. Pogorzelski PUW/

O rządowym wsparciu samorządów lokalnych pomagających Ukraińcom, którzy schronili się w województwie podlaskim po zbrojnej napaści Rosji na ich ojczyznę mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w urzędzie wojewódzkim.

Wsparcie rządowe to przede wszystkim pieniądze z Funduszu Pomocy. Utworzenie funduszu umożliwiła ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

– Przyjęliśmy taką praktykę, że pieniądze wypłacamy po tym, jak samorząd zgłosi nam konkretne zapotrzebowanie. Jeśli wniosek spełnia wszystkie kryteria, które są samorządom znane, to taki proces trwa dwa, trzy dni – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Jak mówił, pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w obiektach samorządowych utworzonych na polecenie wojewody. Paszkowski mówił, że takich zbiorowych miejsc w regionie jest blisko 230, to m.in. 
Są to hotele, hale sportowe czy akademiki. W sumie – jak mówił wojewoda – jest takich miejsc zbiorowego zakwaterowania 230 w województwie.

Z tej części pieniędzy skorzystało 65 gmin i 11 powiatów. Największe środki dostały: Miasto Łomża – ponad 905 tys. zł, Miasto Suwałki – ponad 859 tys. zł i Gmina Ciechanowiec – ponad 519 tys. zł. razem na ten cel przekazał wojewoda ponad 8,7 mln zł (6,5 mln zł do gmin, blisko 2,2 mln zł do powiatów).

Samorządy otrzymały także pieniądze środki na finansowanie pomocy społecznej dla Ukraińców – to m.in. jednorazowe świadczenie 300 zł – w sumie 600 tys. zł; na świadczenia rodzinne – 640 tys. zł; zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach – 620 tys. zł; na bezpłatną pomoc psychologiczną – ponad 110 tys. zł; czy zasiłki okresowe – 330 tys. zł. Do tej pory na ten cel Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał ponad 6,3 mln zł z Funduszu Pomocy.

Jak mówił wojewoda, z Funduszu Pomocy pokrywane są także wydatki, jakie samorządy przekazują mieszkańcom, którzy złożą odpowiedni wniosek o porycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w domach prywatnych. Do tej pory PUW na konta 65 gmin przekazał na ten cel ponad 2,6 mln zł. Najwięcej otrzymały: Miasto Łomża - ponad 249 tys. zł, Gmina Supraśl - ponad 220 tys. zł oraz Gmina Jedwabne - ponad 105 tys. zł. 

– Wnioski te w dalszym ciągu napływają – mówił wojewoda Bohdan Paszkowski. Dodał, że jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria, to pieniądze są wypłacane gminom w ciągu kilku dni.

Wojewoda poinformował też, że na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeznaczył część środków z będącej w jego dyspozycji rezerwy ogólnej. Jak mówił, chodziło mu o to, by „pomoc była najbardziej kompleksowa”. Prawie 2 mln zł pokryły koszty zakwaterowania i wyżywienia osób mieszkających w obiektach wojewody, bieżące zakupy najpotrzebniejszych artykułów oraz koszt prowadzenia wojewódzkiego magazynu darów.

Zobacz również