Samorządy obradują tylko nadzwyczajnie

Zaplanowane na najbliższe dni sesje plenarne rad miast i gmin w województwie podlaskim są przekładane na inny termin. W Białymstoku nie odbędzie się sesja planowana na 30 marca. Ale już dziś radni Łomży zbiorą się na sesji nadzwyczajnej poświęconej "bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców" po przekształceniu szpitala wojewódzkiego w jednoimienny szpital zakaźny.

Sesja Rady Miasta Białystok /fot. archiwum Bia24/

Sesja Rady Miasta Białystok /fot. archiwum Bia24/

Przewodniczący Rady Miasta Białystok Łukasz Prokorym (KO) zdecydował o odowłaniu zaplanowanej na 30 marca planowej sesji rady. W komunikcie opublikowanym w tej sprawie czytamy, że powodem odwołania sesji jest "wprowadzenie przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego". 

Łukasz Prokorym informuje przy tym, że w sprawach pilnych "koniecznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania miasta Białystok w czasie epidemii koronawirusa" prezydent miasta może wnioskować o zwołanie sesji nadzywczajnej. Jednak i w tym przypadku spotkanie radnych nie będzie wyglądało tak jak wcześniej. 

Przewodniczący Rady Miasta Białystok zapowiada: "organizacja sesji nadzwyczajnej będzie poddana rygorom wynikającym z regulacji przyjętych przez Rząd RP, na sali obrad nie będzie mogło przebywać więcej niż 50 osób".

Przewodniczący Prokorym wystąpił też do Wojewody Podlaskiego (który sprawuje nadzór prawny nad działalnością samorządów) o zgodę na przeprowadzenie sesji bez udziału publiczności. "W związku z tym planujemy, że osoby postronne nie będą wpuszczane na salę obrad. Na stronie internetowej www.bialystok.pl będzie prowadzona transmisja obrad. 

Podobny komunikat o odwołaniu sesji Rady Powiatu Białostockiego ogłosił przewodniczący rady Zenon Żukowski. Nie odbędzie się więc zaplanowana na 19 marca 2020 roku XXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego. Nowy termin sesji przewodniczący Rady Zenon Żukowski poda 30-31 marca. 

W Łomży natomiast - właśnie dziś 17 marca 2020 roku w samo południe zbierają się radni miejscy na XXII nadzwyczajnej sesji. Jak informuje w komunikacie przewodnicząca rady Alicja Konopka "z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa w obradach sesji uczestniczyć będą mogli radni, zaproszeni goście oraz obsługa".

W programie nadzwyczajnej sesji są dwa punkty: 

- dyskusja na temat bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w związku z decyzją Ministra Zdrowia o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny; 

- przyjęcie stanowiska w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny.

Z przekazanych wcześniej mediom informacji wynika, że radni Łomży zaprosili na swoje posiedzenie wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. 

Zobacz również