Samorządowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Trzy miliony złotych na wsparcie i poprawę warunków życia obywateli Ukrainy mieszkających w trzech gminach województwa podlaskiego przeznacza samorząd województwa. Pieniądze pozwolą w najbliższym czasie wyremontować i wyposażyć 11 mieszkań oraz sześć pomieszczeń szkolnych w gminie Wysokie Mazowieckie. 

Projekt zakłada wzmocnienie procesu włączenia społecznego uchodźców z Ukrainy. Partnerami projektu realizowanego z pomocą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej będą trzy gminy z regionu: Czarna Białostocka, Zabłudów oraz gmina miejska Wysokie Mazowieckie. Dotację na tę inicjatywę przekazał zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 4 maja.

– Chcemy wesprzeć obywateli Ukrainy poprzez zapewnienie im godnych warunków mieszkalnych i edukacyjnych. Lokalizacja mieszkań w miastach, w otoczeniu lokalnej społeczności, pozwoli im szybciej zadomowić się w nowym miejscu zamieszkania. Teraz najbardziej potrzebują oni poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji – mówił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

W ramach przedsięwzięcia zostaną rozbudowane i przebudowane lokale mieszkalne na potrzeby uchodźców. Mieszkania powstaną w gminach: Zabłudów oraz Czarna Białostocka. Lokale zostaną odpowiednio wyposażone.

Natomiast gmina miejska Wysokie Mazowieckie włączy się w realizację projektu, organizując zajęcia dla dzieci z Ukrainy, które będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem. W placówce zostaną odpowiednio przygotowanie i wyposażone sale oraz świetlica. Będą się w nich odbywać m.in. dodatkowe zajęcia z j. polskiego, zajęcia terapeutyczno-dydaktyczne oraz wyrównawcze dla 50 dzieci.

Dotacja została przyznana w ramach programu regionalnego. Całkowity koszt projektu to blisko 3 mln zł.

Źródło: UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Zobacz również