Samorząd nie chce likwidować neurologii w Choroszczy

Oddział Neurologiczny Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy nie będzie likwidowany. Związkowcy protestujący przeciwko planowanej likwidacji oddziału przekonali marszałka województwa, że oddział powinien jednak istnieć. Placówka pozostaje z gigantycznym zadłużeniem, ale teraz ma nową perspektywę poszukiwania wyjść z kryzysu finansowego. 

Rozmowy związkowców z marszałkiem województwa [fot. P. Babulewicz UMWP]

Rozmowy związkowców z marszałkiem województwa [fot. P. Babulewicz UMWP]

Marszałek Artur Kosicki (szpital w Choroszczy jest placówką samorządu województwa) spotkał się z przedstawicielami Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia oraz Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Psychiatrycznym im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Uczestnicy spotkania porozumieli się co do tego, że oddział powinien nadal funkcjonować.

– Zależy mi na tym, abyśmy wspólnie zabiegali o rozwiązania, które pomogą dyrektorowi szpitala w Choroszczy utrzymać płynność finansową i sam oddział. Chcemy, aby neurologia została w Choroszczy, a strata związana z tą działalnością nie powiększała się – mówił po spotkaniu marszałek Artur Kosicki.

Wniosek o zamknięcie oddziału złożył nowy dyrektor szpitala w Choroszczy Krzysztof Szeweluk. Dyrektor podkreślał w swoim wniosku, że oddział od wielu lat przynosi ogromne straty finansowe, co negatywnie wpływa na kondycję całego szpitala, którego podstawowym profilem działalności jest psychiatria i leczenie uzależnień. 

Podczas spotkania ze związkowcami marszałek województwa poinformował, że zarząd nie podjął decyzji o zamknięciu neurologii, mimo że wcześniej, wstępnie zgodził się na likwidację oddziału. – Nie jest to łatwa sytuacja, dlatego dobrze, że ta dyskusja się rozpoczęła – podkreślał marszałek Kosicki

Uczestnicy spotkania skierowali wspólny apel do Ministra Zdrowia oraz prezesa NFZ, w którym domagają się zwiększenia finansowania oddziału, umorzenia zaległości szpitala oraz możliwości opłacania nadwykonań w cyklu miesięcznym.

Wcześniej już likwidacji oddziału neurologii w szpitalu w Choroszczy sprzeciwiali się wojewoda podlaski i dyrektor podlaskiego NFZ, który podkreślał, że neurologia w Choroszczy jest niezbędna, by szpital mógł dobrze funkcjonować.

Spotkanie z marszałkiem odbyło się na wniosek dwóch organizacji związkowych. W szpitalu działa jeszcze Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych Regionu Podlaskiego, którego przedstawiciele nie brali udziału w spotkaniu. Po zapoznaniu się z komunikatem po spotkaniu pielęgniarki zapowiedziały, że będą kontynuować protest z powodu „braku jasnego komunikatu ze strony marszałka, że oddział neurologiczny nie będzie zlikwidowany”.

Sytuacji Oddziału Neurologicznego będzie poświęcone także najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Galeria

Zobacz również