Są wyniki egzaminów ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś, 1 lipca br. wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Można już sprawdzać wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowych testów, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 proc. – tak wynika z informacji przekazanych dziś przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w wyznaczonym terminie, napisali egzamin 13, 14 i 15 czerwca br.

W skali kraju do egzaminu przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 0004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy.

Dane dot. woj. podlaskiego:

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, w maju 2022 r., przystąpiło 14 415 spośród 14 541 zgłoszonych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (99,1%), w tym 140 uczniów – obywateli Ukrainy. Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Informacje o wynikach uczniów z Ukrainy:

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów z Ukrainy. Średnio z egzaminu z języka polskiego otrzymali 22 proc., z matematyki – 34 proc., z języka angielskiego – 44 proc., z języka rosyjskiego – 89 proc.

Wyniki egzaminu w zależności od płci uczniów:

Z egzaminem ósmoklasisty lepiej poradziły sobie dziewczęta. Średnio uzyskały wynik z języka polskiego na poziomie 65 proc., a chłopcy na poziomie 55 proc. Język angielski uczennice zdały na poziomie 68 proc., język niemiecki – 53 proc. Takie same średnie wyniki uzyskali chłopcy i dziewczęta na egzaminie z matematyki. Średnio uzyskali z niego 57 proc.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 8 lipca.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 19 września br.

Więcej informacji o wstępnych wynikach można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz również