Są pieniądze na projekty z edukacji kulturowej

Pieniądze na projekty z edukacji zamierza rozdać Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Kontynuuje projekt Podlaski Pomost Kultury, w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura", prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, mimo okrojonego dofinansowania z ich strony.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

Narodowe Centrum Kultury zmniejszyło kwotę globalną przeznaczona na program "Bardzo Młoda Kultura" z 4 do 2 ml zł. Mimo zmniejszonej dotacji Podlaski Pomost Kultury będzie kontynuowany. Dofinansowanie podtrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury realizuje bardzo ważny projekt, który łączy kulturę z edukacją. Niezrozumiałe jest, że Ministerstwo Kultury dla wszystkich operatorów analogicznego projektu obcina środki o połowę, w dodatku w trakcie gry. Niemniej zarząd województwa podjął decyzję, że utrzymujemy na tym samym poziomie wkład własny. Tak jak w ubiegłym roku, tak samo i w tym, dokładamy blisko 100 tys. zł jako wkład własny - mówi Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego.

WOAK również i w tym roku przeznaczy na dofinansowanie projektu 120 tys. zł. Kwota pozwoli na sfinansowanie ok. 14 projektów. Podczas oceny będzie brane pod uwagę dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnych społeczności, zainteresowań i wieku odbiorców, aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży na wszystkich etapach realizacji projektu, aktywność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności.

Oprócz tego w trakcie realizacji projektu WOAK będzie nieustannie wzmacniać kompetencje lokalnych liderów kultury poprzez doradztwo, warsztaty i szkolenia oraz wiele innych działań, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży. Specjalnie dla obszarów województwa o najmniejszym potencjale rozwoju kultury i poziomu edukacji kulturowej zostaną zorganizowane spotkania informacyjne.

- Odwiedzimy większość powiatów, gdzie będziemy podkreślać wagę współpracy międzysektorowej między środowiskiem kultury i oświaty, między organizacjami pozarządowymi a samorządami oraz wskazywać właściwe drogi w zdobywaniu środków zewnętrznych na działania z zakresu edukacji kulturowej - podaje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Podczas sześciu spotkań warsztatowych i takiej samej liczbie spotkań mentoringowych pracownicy WOAK będą dbali o podwyższenie kompetencji lokalnych kadr kultury, uczyli nowoczesnej animacji i stworzą sieć stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi naszego województwa.

Start zaplanowano na 4 maja. Wtedy będzie można dowiedzieć się, jak należy złożyć aplikację, żeby móc otrzymać dofinansowanie. Nabór wniosków będzie prowadzony do 28 maja 2017.

W ubiegłorocznej edycji projektu WOAK przeszkolił 150 osób. Zorganizował warsztaty i szkolenia dla animatorów, nauczycieli i lokalnych liderów. Prowadził konferencje i dyskusyjne forma kultury, w których uczestniczyło ponad 200 osób. Ogromnym sukcesem okazał się też regranting - konkurs na lokalne projekty z zakresu edukacji kulturowej. Za kwotę 120 tys. zł dofinansowano 14 projektów, które rozbudziły kreatywność innowacyjność u dzieci i młodzieży. Uczyły uczestniczenia w kulturze i tworzenia oferty kulturalnej. Były to m.in. warsztaty taneczne, teatralne, plastyczne, dziennikarskie, ciekawe happeningi, publikacje a nawet samodzielnie przygotowane filmy, albumy i komiksy.

- Ubiegły rok pokazał, że jest to dobrze odbierane przedsięwzięcie, podoba się społeczności lokalnej i WOAK daje radę jako operator wyśmienicie ten projekt realizować - dodaje Maciej Żywno. 

Zobacz również